Skip to main content

Το Κήρυγμα της Κυριακής της Σαμαρείτιδος (14/05/2023)

09 Μάι 2023 17:40

Προσεγγίζοντας τόν ἄνθρωπο, γνωρίζοντας τόν Θεό...

(Κυριακή της Σαμαρείτιδος)

Πανοσ. Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου

π. Θωμᾶ Ἀνδρέου Πρωτοσυγκέλλου Ἱ. Μ. Ἰωαννίνων

Εἶναι ἀλήθεια πώς ὅσα βλέπουν τά ἀνθρώπινα μάτια εἶναι ἀπειροελάχιστα ἐμπρός σέ ὅσα βλέπει ὁ Θεός. Κάπως ἔτσι συμβαίνει καί στήν περίπτωση τῆς Φωτεινῆς ἀπό τήν Σαμάρεια. Ἐκεῖ λοιπόν, κοντά στήν πόλη Συχάρ, βρέθηκε ὁ Κύριος “κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας” καί στάθηκε νά ξαποστάσει πλησίον ἑνός φρέατος. Νά πώς συναντᾶ ὁ Θεός τόν ἄνθρωπο!

Ἐκείνη τήν ὥρα πλησιάζει ἡ Φωτεινή. Μία γυναίκα πού στά μάτια τῶν ἀνθρώπων δέν ἔχει καμία ὑπόληψη. Μία γυναίκα πού κατακρίνουν οἱ ἄνθρωποι, ἀλλά δικαιώνει ὁ Θεός! Γιατί ἡ Φωτεινή δέν γνωρίζει. Ἔχει ὅμως τήν ἀγαθή προαίρεση νά μάθει! Καί αὐτό, τό βλέπει ὁ Θεός! Τί ὡραία ὁ Κύριός μας, τῆς μιλᾶ γιά τό νερό τῆς αἰώνιας ζωῆς πού εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Λόγος Του καί τόν ὁποῖον ἡ Φωτεινή ἀγνοεῖ ἀκουσίως. Δέν διστάζει νά συνδιαλλαγεῖ μαζί της, γνωρίζοντας πώς αὐτό δέν θά φαινόταν ἀρεστό στά μάτια κάποιων ἀνθρώπων. Ὅμως, τήν πλησιάζει καί μέσα ἀπό ἕναν διάλογο ἀλλάζει ὁλόκληρη ἡ ζωή ἑνός ἀνθρώπου! Μέ ἕναν καί μοναδικό διάλογο ἡ Φωτεινή ἀνακαλύπτει τόν Ἴδιο Τόν Θεό! Ἀπό τίς ἐλάχιστες περιπτώσεις μέσα στά Ἱερά κείμενα τῶν Εὐαγγελίων, ὅπου ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος μας, ἀποκαλύπτει τήν Θεϊκή Του ὑπόσταση στούς ἀνθρώπους!

Ὁ Πλάστης, ἀποκαλύπτεται στό πλάσμα, ὁ Δημιουργός στό δημιούργημα, ὁ Θεός στόν ἄνθρωπο...

Μιά συνάντηση, πού μπορεῖ νά ἀλλάξει ὁλόκληρη τήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Πολλές φορές σκέφθηκα πώς τελικά νομίζουμε πώς ἀνακαλύπτουμε τόν Θεό, μιλᾶμε ἀντ' Αὐτοῦ , ἐνεργοῦμε ἐξ' ὀνόματός Του, ὅταν ὁ ἴδιος ὁ Θεός ἐπιλέγει τελικά νά ἀποκαλυφθεῖ στόν ἄνθρωπο. Δέν εἶναι ἡ μόνη φορά πού μιά συνάντηση μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό, ἀλλάζει ὁλόκληρη τήν ζωή ἑνός ἀνθρώπου! Ἐπί εἴκοσι καί ἕναν αἰῶνες, ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἀποκαλύπτεται στήν καθημερινότητα τῶν ἀνθρώπων. Τούς ἀποζητᾶ κάθ΄ ὅν τρόπον ὁ ποιμένας ἀναζητᾶ τό ἀπολεσθέν πρόβατο. Δέν διστάζει νά προσεγγίσει τόν πεπτωκότα ἄνθρωπο καί νά συνομιλήσει μαζί Του.

Ἕνας καί μόνον διάλογος εἶναι ἱκανός νά σώσει τόν ἄνθρωπο! Τό ἴδιο δέν συμβαίνει καί ἄλλες ἀκόμα περιπτώσεις, ὅπως αὐτή τοῦ τελώνου, ἤ τοῦ ληστοῦ ἐπάνω στό Σταυρό, ἤ ἀκόμα καί τοῦ Σαούλ πού ἡ πορεία του πρός τήν Δαμασκό γίνεται αἰτία ὁ πρώην διώκτης νά μεταστραφεῖ καί νά γίνει ἡ μέριμνα πασῶν των Ἐκκλησιῶν, ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν ὁ μέγας Παῦλος; Οἱ ἄνθρωποι εἴμαστε διστακτικοί ἀπέναντι στόν διάλογο!

Πολλές φορές φοβόμαστε τόν διάλογο καί προσπαθοῦμε νά τόν ἐξορκίσουμε μέ ἐπιχειρήματα πού τό μόνο πού μποροῦν νά ἀποδείξουν εἶναι πόσο ἀπέχουμε τελικά ἀπό τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖον μᾶς ἀγαπᾶ ὅλους ὁ Θεός! Ἐκεῖνος, πού δέν διστάζει νά πάρει ἀνθρώπινη μορφή ὥστε “σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ” ( Φιλιπ.2–8). Στήν περίπτωση τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς της Σαμαρείτιδος, ἐπαληθεύεται πώς τελικά ὁ Θεός βλέπει τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων, τίς ἀγαθές προθέσεις τους καί δέν κρίνει μέ τόν ἀπόλυτο τρόπο πού ἐπικρίνουν οἱ ἄνθρωποι τούς συνανθρώπους τους! Ζοῦμε πραγματικά στήν ἐποχή τῆς κρίσης! Μιᾶς κρίσεως ἡ ὁποία παγώνει τίς ἀνθρώπινες καρδιές καί δέν μᾶς ἐπιτρέπει νά δοῦμε αὐτά, πού μόνον τά μάτια Τοῦ Θεοῦ μποροῦν νά δοῦν στίς ψυχές ὅσων, γιά τά δικά μας μάτια, εἶναι καταδικασμένοι χάριν τῆς δικῆς μας αὐτοδικαίωσης...

 


Διαβάστε επίσης