top line
logo

Το κήρυγμα της Κυριακής 20 Οκτωβρίου 2019,

Κυριακή 20η Ὀκτωβρίου 2019 (Κυριακή ΣΤ΄ Λουκᾶ). Λκ. 8, 27 – 39.

«διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ὁ Θεός» Λκ. 8, 39.


Στή χώρα τῶν Γαδαρηνῶν πηγαίνει σήμερα ὁ Ἰησοῦς, γιά νά τούς φέρει τό μήνυμα τῆς σωτηρίας, γιά νά τούς δώσει μιά εὐκαιρία λύτρωσης. Ἐκεῖνοι Τόν ἀποπέμπουν. Τόν διώχνουν εὐγενικά ἀπό τή χώρα τους καί ἀπό τίς ζωές τους. Τόν φοβοῦνται. Φοβοῦνται γιά τά συμφέροντά τους καί γιά τή βόλεψή τους. Ἀπ’ ὅλους τούς Γαδαρηνούς, ὅμως, ὑπάρχει ἕνας καί μόνος πού δέν Τόν φοβᾶται.

Ἀπό ὁλόκληρη τήν περιοχή ἕνας καί

Διαβάστε Περισσότερα


Το κήρυγμα της Κυριακής 13 Οκτωβρίου 2019, Δ΄ Λουκά

Κυριακή 13η Ὀκτωβρίου 2019 (Κυριακή Δ΄ Λουκᾶ). Λκ. 8, 5 – 15.

«Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τόν σπόρον αὐτοῦ» Λκ. 8, 5.


Μέ ἀφορμή τήν Εὐαγγελική περικοπή πού ἀκούσαμε σήμερα ἄς κάνουμε μιά βουτιά μέσα στό πέλαγος τῆς μνήμης ὅλων μας. Κι ἐκεῖ μέσα ἀπό τό σκοτεινό βυθό τῶν παιδικῶν μας ἀναμνήσεων νά ἀνασύρουμε ἕνα ὄμορφο κοχύλι καί νά τό φέρουμε στήν ἐπιφάνεια, γιά νά στολιστοῦν οἱ σκέψεις ὁ λόγο μας. Σίγουρα λοιπόν ἀνατρέχοντας πίσω στίς παιδικές μας ἐμπειρίες δέν θά δυσκολευτοῦμε νά

Διαβάστε Περισσότερα


Το κήρυγμα της Κυριακής 6 Οκτωβρίου 2019, Γ΄Λουκά

Κυριακή 6η Ὀκτωβρίου 2019 (Κυριακή Γ΄ Λουκᾶ). Λκ. 7, 11 – 16.

«Νεανίσκε, σοί λέγω, ἐγέρθητι» Λκ. 7, 14.


Αὐτός εἶναι ὁ πανίσχυρος λόγος τοῦ Κυρίου, πού τόν καθιστᾶ μέσα στίς συνειδήσεις μας παντοδύναμο κυρίαρχο τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου! Μέ τόν δέοντα θαυμασμό στεκόμαστε ὅλοι μάρτυρες μπροστά σ’ ἕνα γεγονός ὑπερφυσικῆς δυνάμεως ἀλλά καί ἀκένωτης εὐσπλαχνίας. Ὁ Χριστός, ὡς κυρίαρχος τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου, χαρίζει τή ζωή στό νεαρό μοναχοπαίδι αὐτῆς τῆς γυναίκας, πού ἦταν χήρα, δίνοντας ἀφ’

Διαβάστε Περισσότερα


Το Κήρυγμα της Κυριακής 29 Σεπτεμβρίου 2019, Β΄ Λουκά

Κυριακή 29η Σεπτεμβρίου 2019 (Κυριακή Β΄ Λουκᾶ). Λκ. 6, 31 – 36.

«ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν» Λκ. 6, 35.

Ἀπ’ ὅλα τά λόγια καί τίς διδασκαλίες τοῦ Ἰησοῦ αὐτός ὁ λόγος Του φαντάζει ὡς ὁ πιό δύσκολος. Ἡ ἀγάπη εἶναι ὄμορφη καί γλυκιά, ὅταν ἀπευθύνεται σέ δικούς μας ἀνθρώπους. Εἶναι χαριτωμένη καί θέλει ἀρκετή δουλειά, ὅταν ἀπευθύνεται σέ ἀγνώστους. Εἶναι ὅμως ἀνεφάρμοστη καί ἀνεδαφική, ὅταν ἀπευθύνεται πρός τούς ἐχθρούς. Αὐτό πού ζητάει σήμερα ὁ Κύριος ἀπ’ ὅλους μας εἶναι ἡ πεμπτουσία τοῦ

Διαβάστε Περισσότερα


Κυριακή Α΄ Λουκά (22/9/2019)

Κυριακή Α΄ Λουκᾶ Λκ. 5, 1 – 11.
«συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ». Λκ. 5, 6

Στή λίμνη τῆς Γεννησαρέτ ἔρχεται ὁ Κύριος σήμερα πρωί πρωί, γιά νά διδάξει τό λαό καί νά προσκαλέσει τούς πρώτους μαθητές κοντά Του. Ἦταν ἕνα συνηθισμένο πρωινό. Τίποτε δέν προμήνυε ὅτι ὁ Κοσμοκράτορας τοῦ σύμπαντος αὐτό τό πρωινό θά περπατοῦσε στήν ἀκρογιαλιά τῆς Γεννησαρέτ. Κανείς δέν εἶχε προετοιμάσει τό Σίμωνα καί τήν παρέα του πώς αὐτό τό πρωινό θά συναντοῦσαν τό Δημιουργό τους, θά Τόν βοηθοῦσαν στό κήρυγμά Του καί

Διαβάστε Περισσότερα


Κήρυγμα Κυριακής 15 Σεπτεμβρίου 2019

Κυριακή 15η Σεπτεμβρίου 2019 (Κυριακή μετά τήν Ὕψωσιν). Μρ. 8, 34 – 9, 1.

«τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;» Μρκ. 8, 37.


Λίγο μετά τή μεγάλη ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί μπροστά στό μεγαλεῖο καί τήν εὐγένεια τῆς θυσίας τοῦ Θεανθρώπου ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς βάζει νά προβληματιστοῦμε σοβαρά μ’ ἕνα λόγο πού βγῆκε ἀπό τό στόμα Του, πρίν προχωρήσει στή θυσία αὐτή. Μᾶς βάζει ὁ Κύριος ν’ ἀναρωτηθοῦμε: «τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;».

Διαβάστε Περισσότερα


Kήρυγμα Κυριακής 8ης Σεπτεμβρίου 2019

(Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου, Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως). Ἰω. 3, 13 – 17.


Διπλή Κυριακή ἔχουμε σήμερα, ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη ταυτόχρονα στό πανάχραντο πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί στόν Τίμιο καί παντοδύναμο Σταυρό τοῦ Χριστοῦ μας. Σήμερα ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τά Γενέθλια τῆς Παναγίας, ἀλλά ταυτόχρονα μᾶς προετοιμάζει νά ὑποδεχθοῦμε τή μεγάλη γιορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, πού θά ἔλθει σέ λίγες ἡμέρες.

Διαβάστε Περισσότερα


Κήρυγμα Κυριακής 1ης Σεπτεμβρίου 2019

Μήνας Σεπτέμβριος Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου 2019. Λκ. 4, 16 - 22.

«σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφή αὕτη ἐν τοῖς ὠσίν ὑμῶν» Λκ. 4, 21.


Πρωτοχρονιά σήμερα γιά τό ἐκκλησιαστικό ἡμερολόγιο! Ἡμέρα ἐπίσημη καί χαρούμενη γιά τήν Ἐκκλησία, διότι δίνεται ἡ εὐκαιρία νά ἐνατενίσουμε στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ καί νά δοῦμε ὅτι Αὐτός εἶναι ὁ Δημιουργός τοῦ χώρου καί τοῦ χρόνου. Εἶναι ὁ ἀπόλυτος Κυβερνήτης καί Ἄρχοντας τοῦ σύμπαντος. Γιά τό Χριστό ὁμιλεῖ ὁλόκληρη ἡ δημιουργία. Τό ἔργο Του τό διακηρύττουν ὅλα τά

Διαβάστε Περισσότερα


Κήρυγμα Κυριακής 25 Αυγούστου 2019

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ

Η ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ εἶναι ἕνα μεγάλο μυστήριο, τό ὁποῖο στήν θεολογική γλώσσα χαρακτηρίζεται ὡς μυστήριο τῆς θείας Οἰκονομίας.

Λέγεται μυστήριο τῆς θείας Οἰκονομίας, γιατί φαίνεται καθαρά πῶς οἰκονόμησε ὁ Θεός νά σώση τόν ἄνθρωπο. Δέν τό ἔκανε μέ τήν τιμωρία τῶν ἀνθρώπων οὔτε μέ τήν λεγομένη ἀπό τούς δυτικούς θεολόγους ἱκανοποίηση τῆς θείας δικαιοσύνης, ἀλλά μέ τήν ἀγάπη Του καί τήν φιλανθρωπία Του. Αὐτός προσέλαβε τό

Διαβάστε Περισσότερα


Κήρυγμα Κυριακής 18 Αυγούστου 2019

 Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ

Ὁ εὔσπλαγχνος Θεός

Στά ἀναστάσιμα Ἀπολυτίκια πού ἑρμηνεύουμε στά φετινά εὐχαριστιακά κηρύγματα περικλείεται ὅλο τό νόημα τοῦ μεγάλου γεγονότος τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό φαίνεται καί στό Ἀπολυτίκιο τοῦ πλαγίου τετάρτου ἤχου πού ψάλαμε σήμερα, καί τό ὁποῖο ἔχει ὡς ἑξῆς:

Διαβάστε Περισσότερα


Kήρυγμα Κυριακής 11 Αὐγούστου 2019

Τά δῶρα τῆς Ἀναστάσεως

Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ

Κάθε συνάντηση μεταξύ τῶν ἀνθρώπων εἶναι εὐεργετική, γιατί ἀποδίδει καρπούς. Κατά τίς συναντήσεις τους οἱ ἄνθρωποι δίνουν καί λαμβάνουν δῶρα. Αὐτό πολύ περισσότερο ἔγινε μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Ἀναστάς Χριστός προσέφερε πολλά δῶρα στούς ἀνθρώπους, τά ὁποῖα περιγράφει τό ἀναστάσιμο Ἀπολυτίκιο τοῦ βαρέος ἤχου πού ψάλαμε σήμερα, καί ἔχει ὡς ἑξῆς:

Διαβάστε Περισσότερα


banner


| |

Ακολουθήστε μας στα social media