top line
logo

Το Κήρυγμα της Κυριακής 25/10/2020

π. Ἰωάννη Μήτσιου

Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων

Τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, ἀγαπητοί μου ἀδερφοί, μᾶς μεταφέρει στή χώρα τῶν Γαδαρηνῶν.

Εἰσερχόμενος ὁ Κύριος στήν πόλη αὐτή, συναντήθηκε μ’ ἕναν ἄνθρωπο πλημμυρισμένο ἀπό δαιμονικές δυνάμεις, ὁ ὁποῖος, ἀναγνωρίζοντας στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ, ρώτησε: «τί θέλεις ἀπό μένα, Κύριε, σέ παρακαλῶ μή μέ βασανίσεις». Ὁ Χριστός τόν ρώτησε «ποιό εἶναι τό ὄνομά σου;» καί ἡ ἀπάντηση ἦταν ἐντυπωσιακή: «τό ὄνομά μου εἶναι Λεγεώνα!». Ἀποκάλυπτε ὅτι ὁ ἄνθρωπος αὐτός ἦταν κυριευμένος ἀπό πλῆθος

Διαβάστε Περισσότερα


Το Κήρυγμα της Κυριακής 18/10/2020

Απο την Ι.Μ. Κερκύρας

Ο Κύριος εκτός από τους Δώδεκα Μαθητές Του είχε και άλλους μαθητές οι οποίοι δεν έμεναν συνέχεια μαζί Του αλλά κατά διαστήματα Τον ακολουθούσαν, ενώ τον άλλο καιρό έμεναν με τις οικογένειές τους. Αυτοί αποτελούσαν τον λεγόμενο κύκλο των Εβδομήκοντα μαθητών. Τόσο τους  Δώδεκα όσο και τους Εβδομήκοντα Μαθητές, ο Χριστός τους προετοίμαζε για τη διάδοση του Ευαγγελίου στα διάφορα έθνη, η οποία θα άρχιζε μετά την Ανάστασή Του. Συχνά τους έστελνε δύο – δύο να πηγαίνουν στα

Διαβάστε Περισσότερα


Το Κήρυγμα της Κυριακής 11/10/2020

Πρεσβυτέρου Χρήστου Πυτιρίνη

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης

H παραβολή του Σπορέως, που ακούσαμε στη σημερινή ευαγγελική περικοπή, είναι λίγο-πολύ γνωστή σε όλους μας. Ο Κύριος μιλά για το γεωργό εκείνο που πήγε στο χωράφι του για τη σπορά, και άλλοι σπόροι έπεσαν στο δρόμο και πήγαν χαμένοι, αφού καταπατήθηκαν από τους περαστικούς και έγιναν τροφή των πουλιών, άλλοι έπεσαν επάνω στις πέτρες, και μόλις φύτρωσαν λίγο, αμέσως ξεράθηκαν, επειδή δεν υπήρχε ούτε χώμα ούτε υγρασία. Άλλοι πάλι έπεσαν σε

Διαβάστε Περισσότερα


Το Κήρυγμα της Κυριακής 04/10/2020

«Ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑµῶν»

Πρεσβ. Χρήστου Πυτιρίνη 

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης

Δύσκολα πράγµατα µας ζητάει ο Χριστός, ίσως θα πει κανείς, όταν ακούσει αυτόν τον λόγο του Χριστού στο σημερινό Ευαγγέλιο. Δύσκολα, ναι, αλλά όχι και ακατόρθωτα. Δύσκολος είναι ο δρόµος του Χριστού, αγαπητοί µου αδελφοί, ανηφορικός, πετρώδης. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός: «Ὅτι στενή ἡ πύλη καί τεθλιµµένη ἡ ὁδός ἡ ἁπάγουσα εἰς τήν ἄνω ζωήν»

Και

Διαβάστε Περισσότερα


«Ἀνήρ ἁμαρτωλός εἰμι, Κύριε»

π. Χρήστου Πυτιρίνη

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης

Τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να πλησιάζουµε τον Χριστό, αν θέλουµε να αποσπάσουµε πλούσια την Θεία χάρη Του, µας δείχνει το σηµερινό Ευαγγελικό ανάγνωσµα αγαπητοί μου αδελφοί. Ο Χριστός µας κατέβηκε στην παραλία της λίµνης της Τιβεριάδος εκεί που ήταν ο Πέτρος και οι συνεργάτες του συµµαζεύοντας τα δίχτυα τους µετά από το αποτυχηµένο ψάρεµα όλης της νύχτας. Επειδή συγκεντρώθηκε πολύς κόσµος για να ακούσει τη διδασκαλία του, ο Χριστός ζήτησε από

Διαβάστε Περισσότερα


Το Κήρυγμα της Κυριακής 20/09/2020

«…καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν…»«…καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν…»

π. Ἐφραὶμ Ντέτσικα

Ἐφημέριου ἐνορίας Περιβλέπτου Πόλεως Ἰωαννίνων

«…τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦΧριστοῦ.» (Γαλατ., 1, 7).

Στὴν ἐποχή μας συχνὰ πυκνὰ ἀκοῦμε: «γνώμη μου εἶναι…», «ἔχω τὴν ἄποψη…»,«ἐγὼ πιστεύω…», «θέλω νὰ πῶ…», καὶ ποικίλες ἄλλες παρόμοιες εκφράσεις.

Στὴν ἐποχή μας ποὺ ἡ

Διαβάστε Περισσότερα


Το Κήρυγμα της Κυριακής 13/9/2020

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

Ἀρχιμ. Χρυσόστομου Τραϊκάπη

της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων

Στό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα ἀπό τήν πρός Γαλάτας ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, πού θά ἀναγνωσθεῖ τήν Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀναγνῶστες, ὁ Μέγας Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν ἀναφέρεται στίς δυσκολίες ποῦ τοῦ δημιουργοῦσαν ἡ ἀφέλεια καί ἡ εὐκολοπιστία πολλῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γαλατίας, οἱ ὁποῖοι χωρίς προβληματισμό ἔδειχναν νά πείθονται σέ συκοφαντίες ἐναντίον του ἀπό

Διαβάστε Περισσότερα


Το Κήρυγμα της Κυριακής 6/9/2020

«ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ, ΣΤΗΚΕΤΕ ΕΝ Τῌ ΠΙΣΤΕΙ, ΚΡΑΤΑΙΟΥΣΘΕ»

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΙΓ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Α´ ΚΟΡ. ΙΣΤ´, 13-24)

 Ἀρχιμ. Ἰωήλ Κωνσταντάρου

Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μητροπόλεως Ἰωαννίνων

 Δέν εἶναι καθόλου τυχαῖο τό γεγονός ὅτι, σέ ὅλες τίς θεόπνευστες ἐπιστολές του, ὁ ἈπόστολοςΠαῦλος, μαζί μέ τίς ἀποκαλυπτικές δογματικές διδασκαλίες πού καταθέτει, καταγράφει καί την μέριμνά του καί τόν ἱερό του ἀγῶνα -τήν ἱερή του ἀγωνία- ὥστε ὅλοι οἱ πιστοί νά παραμένουν ἀμετακίνητοι στά ὅσα

Διαβάστε Περισσότερα


Το Κήρυγμα της Κυριακής 30/08/2020

Πρεσβυτέρου Χρήστου Πυτιρίνη

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης

«Τί ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;»

Άρωμα πνευματικής ανησυχίας αγαπητοί μου αδελφοί, αποπνέει το ερώτημα του «νεανίσκου» της σημερινής ευαγγελικής περικοπής και συγχρόνως μεταφυσική αναζήτηση, αλλά και της ελπίδος επιβεβαίωση. Θέλει, ποθεί να εισέλθη στην ζωή. Ο πόθος της τελειότητας και της εισόδου στην αιώνιο ζωή ταιριάζει, αρμόζει στο νέο αυτό άνθρωπο, ο οποίος τα έχει όλα. «Ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά». Με αγαθή προαίρεση

Διαβάστε Περισσότερα


Το Κήρυγμα της Κυριακής 23/08/2020

«Δοῦλε πονηρέ, οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ὡς καὶ ἐγὼ σὲ ἐλέησα;»

Πρεσβυτέρου Χρήστου Πυτιρίνη

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης

Αδελφοί μου, συγχώρησις και ανεξικακία αναδεικνύονται από την σχετική ευαγγελική διήγηση. Ο Κύριος φιλάνθρωπος και πολυέλεος, μακρόθυμος και συμπαθής απλόχερα παρέχει την συγχώρηση και επισφραγίζει την άφεση σε όσους το ζητούν με ειλικρίνεια. Και επειδή ακριβώς συγχωρεί τόσο πολύ και τόσους πολλούς, απαιτεί από μας να μιμούμεθα την δική Του μακροθυμία και

Διαβάστε Περισσότερα


Το Κήρυγμα της Κυριακής 16/8/2020

Πρεσβυτέρου Χρήστου Πυτιρίνη

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης

Το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής 16/8/2020, ευλογημένοι μας Χριστιανοί, μπορεί να χωρισθεί σε δυο μέρη. Στο πρώτο περιλαμβάνεται η περιγραφή του θαύματος της θεραπείας του σεληνιαζομένου νέου, ενώ στο δεύτερο που είναι συνέχεια του προηγουμένου, γίνεται διάλογος μεταξύ του Κυρίου και των μαθητών Του περί της δυνάμεως της πίστεως. Αφού ο Κύριος μίλησε γι’ αυτή, εξειδίκευσε το λόγο Του στα δαιμόνια που είχαν κυριεύσει το νέο εκείνο και

Διαβάστε Περισσότερα| |

Ακολουθήστε μας στα social media