top line
logo

Το Κήρυγμα της Κυριακής 31/5/2020

Την Κυριακή μετά τήν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου καί πρίν ἀπό τήν Πεντηκοστή, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τιμᾶ τήν μνήμη τῶν ἁγίων 318 πατέρων, οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν μέρος στήν πρώτη Οἰκουμενική Συνοδο στήν Νίκαια τῆς Βιθυνίας τό 325 μ. Χ. Ἡ Σύνοδος αὐτή εἶναι γνωστή γιά τούς ἀγῶνες τῶν ἁγίων πατέρων ἐναντίον τῆς φοβερῆς αἱρέσεως τοῦ Ἀρείου, ὁ ὁποῖος ὑποστήριζε ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι τό πρῶτο κτίσμα τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἅγιοι πατέρες καθοδηγήθηκαν ἀπό τό ἅγιο Πνεῦμα καί ἔδειξαν ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός δέν εἶναι κτίσμα, ἀλλά γέννημα τοῦ Θεοῦ Πατρός δηλαδή ἀληθινός καί

Διαβάστε Περισσότερα


Το Κήρυγμα της Κυριακής 24/5/2020

Στήν  Εὐαγγελική Περικοπή τῆς Κυριακῆς του Τυφλοῦ, ἡ Ἐκκλησία μᾶς ἀναφέρεται σέ ἕνα ἀπό τά σημαντικά θαύματα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, στή θεραπεία τοῦ ἐκ Γενετῆς τυφλοῦ. Τό γεγονός μάλιστα ὅτι ὁ Χριστός ἀπό πηλόν δημιουργεῖ νέον ὀφθαλμόν στόν ταλαιπωρημένο τυφλό ἀποδεικνύει τή πίστη τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τή Θεότητα τοῦ Χριστοῦ καί μάλιστα ὅτι ὁ Θεός - Πατέρας δημιούργησε τά πάντα διά τοῦ Υἱοῦ του.

Πολλά εἶναι τά ἀξιόλογα στοιχεῖα τῆς σημερινῆς Εὐαγγελικῆς

Διαβάστε Περισσότερα


Το Κήρυγμα της Κυριακής 17/5/2020

Κυριακή της Σαμαρείτιδος σήμερα, ἀδελφοί μου, καί ὅλο τό Εὐαγγέλιο μᾶς μιλᾶ γιά μία δίψα, γιά μία αἰώνια ἔλλειψη τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἀναζήτηση αὐτή, ἀλλά καί ἡ ἱκανοποίησή της ἦταν ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα αἰτήματα τοῦ ἀνθρώπου ὅλα τού  τά χρόνια. Ἡ γυναίκα ἀπό τή Σαμάρεια προσφέρει νερό στό Χριστό μας χωρίς νά ξέρει ποιός εἶναι καί ὅτι τελικά Ἐκεῖνος θά τήν ξεδιψάσει. Τό πηγάδι εἶναι βαθύ καί ὁπωσδήποτε μπορεῖ νά καλύψει τό ἐσωτερικό κενό πού δημιούργησε ἡ προσκόλλησή μας σέ ἄλλου εἴδους «νερά»

Διαβάστε Περισσότερα


Το Κήρυγμα της Κυριακής 10/5/2020

Ἦν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα καί ὀκτώ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ»

Πρόσωπο θλίψεως κι αφόρητου πόνου αγαπητοί μου αδελφοί, μπορεί να χα­ρακτηρισθεί ο παράλυτος της Βηθεσδά. Τριάντα οχτώ ολόκληρα χρόνια έλιωνε πάνω στο κρεβάτι της εγκατά­λειψης. Εξουθενωμένος από το βάρος της δοκιμασίας, δεν είχε χάσει την ελπίδα του. Περίμενε την επέμβαση τού Θεού. Και να, ήλθε ό Ιησούς! Τον πλησίασε με αγάπη και με τον δεσποτικό Του λόγο νεύρωσε τα παράλυ­τα μέλη

Διαβάστε Περισσότερα


Το Κήρυγμα της Κυριακής 3 Μαΐου 2020

«Ἠγόρασαν ἀρώματα και λίαν πρωΐ ἔρχονται ἐπί τό μνημεῖον»

Αγαπητοί μου αδελφοί. Όλη τη νύχτα άγρυπνες οι άγιες γυναίκες, με την ψυχή πλημμυρισμένη από αγωνία και πόνο. Απέ­ραντη οδύνη και βαθειά ή πληγή στην καρδιά τους, για τον άδικο, θάνατο του αγαπημένoυ τους δασκάλου. Ολόκληρη ή σκέ­ψη είναι κοντά του και από τα μάτια τους θερμά κυλούν δά­κρυα. Πέρασε ή δραματική εκείνη ημέρα του Σαββάτου. Ετοίμασαν τα αρώματά τους για να έλθουν στον τάφο να εκπληρώσουν τα θρησκευτικά τους

Διαβάστε Περισσότερα


Το Κήρυγμα της Κυριακής 26/4/2020

Κυριακῆ τοῦ Θωμᾶ Ἰω. 20, 19 – 31.

«...μεθ’ ἡμέρας ὀκτώ» Ἰω. 20, 26

«Χριστός Ἀνέστη!»

Αὐτόν τόν ὕμνο τῆς χαρᾶς καί τῆς ἐλπίδας, αὐτό τό ὑπέροχο τραγούδι τῆς ζωῆς, αὐτή τή διακήρυξη τῆς νίκης κατά τοῦ κακοῦ ἀκούει ὁ μαθητής τῆς ἀμφιβολίας, ὁ μαθητής μέ τήν κριτική σκέψη καί τήν ἔντονη προσωπικότητα, ὁ ἀπόστολος Θωμᾶς.

«Χριστός Ἀνέστη» ἀκούει ἀπό τούς συμμαθητές του, ἀπό τούς πρώτους καί αὐθεντικούς μάρτυρες τοῦ μεγαλύτερου θαύματος καί τοῦ μεγαλύτερου

Διαβάστε Περισσότερα


Το Κήρυγμα της Κυριακής 12-4-2020

(Κυριακή τῶν Βαῒων). Ἰωαν. 12, 1 – 18


«...ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, ὁ βασιλεύς τοῦ Ἰσραήλ» Ἰωάν. 12, 13.

Μεγάλη Δεσποτική ἑορτή ἔχει σήμερα ἡ ἁγία Ὀρθοδοξία καί λαμπρά πανήγυρη κάνει τήν Ἐκκλησία νά χαίρεται καί νά σκιρτάει. Ὁ Μεγάλης Βουλῆς Ἄγγελος, ὁ Παλαιός τῶν ἡμερῶν, ὁ Παντοδύναμος τοῦ Σύμπαντος Δημιουργός, ὁ Κύριος κάθε δόξας, ὁ ἀποκεκρυμμένος καί ταυτόχρονα ἀποκεκαλυμμένος Θεός τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης ἐπιβαίνει «ἐπί πώλου ὄνου», γιά νά εἰσέλθει

Διαβάστε Περισσότερα


Το Κήρυγμα της Κυριακής 05/04/2020

Κυριακή 5 Ἀπριλίου 2020 (Κυριακή Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας). Μαρκ. 10, 32 – 45.

Φτάνουμε σιγά σιγά στόν ἐπίλογο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, μία ἑβδομάδα πρίν ἀπό τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα, προβάλλει τό πρόσωπο τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, ὡς ἕνα μεγάλο καί δυνατό πρότυπο. Ἡ Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία εἶναι μία ἁγιασμένη μορφή, πού μέσ’ ἀπό τά ἄκρα ἀνακάλυψε τή μεσότητα τῆς ἀγάπης τοῦ Ἰησοῦ. Βίασε καί ἀλλοίωσε τή φύση της μέ τήν ἀπύθμενη καί ἄνευ ὁρίων ἁμαρτία

Διαβάστε Περισσότερα


Το Κήρυγμα της Κυριακής 15/3/2020

(Κυριακή Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ). Μρκ. 2, 1 – 12.

«οὐδέποτε οὕτως εἴδομεν» (Μρκ. 2, 12).


Στή δεύτερη Κυριακή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς βρισκόμαστε σήμερα καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἀπό τή μιά προβάλλει τό μεγάλο ἱεράρχη τῆς Θεσσαλονίκης Ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ καί ἀπό τήν ἄλλη τοποθετεῖ ὡς εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας τή θεραπεία τοῦ παραλύτου τῆς Καπερναούμ. Δέν εἶναι τυχαία ἡ κατάληξη αὐτοῦ τοῦ ἀναγνώσματος σέ σχέση μέ τή μνήμη τοῦ Ἁγίου πού προβάλλεται σήμερα. Τό πλῆθος βλέπει τή

Διαβάστε Περισσότερα


Το Κήρυγμα της Κυριακής 01/03/2020

Κυριακή τῆς Τυρινῆς. Ματθ. 6, 14 – 21.
«...ὅπου ἐστί ὁ θησαυρός ὑμῶν ἐκεῖ ἔσται καί ἡ καρδία ἡμῶν». Ματθ. 6, 21.

Ἕνας λόγος τοῦ Χριστοῦ σήμερα συγκεφαλαιώνει ὅλο τό νόημα ὄχι μόνον τῆς ἡμέρας ἀλλά καί τῆς εὐλογημένης περιόδου τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, στήν ὁποία εἰσερχόμαστε. Ὅπου εἶναι ὁ θησαυρός μας ἐκεῖ εἶναι καί ἡ καρδιά μας. Ἁπλό καί καθαρό σάν κρύσταλλο καί σάν κοφτερό μαχαίρι αὐτό τό συμπέρασμα τοῦ Χριστοῦ, ἔρχεται νά ξεκαθαρίσει προθέσεις καί προοπτικές. Ταυτόχρονα ὅμως

Διαβάστε Περισσότερα


Το Κήρυγμα της Κυριακής 23/2/2020

(Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω). Ματθ. 25, 31 – 46.

«ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε». Ματθ. 25, 40.


Μετά τήν ταπείνωση τοῦ Τελώνου καί τή μετάνοια τοῦ Ἀσώτου σήμερα προβάλλεται ἡ ἀγάπη ὡς ἐφόδιο γιά τήν πνευματική μας προκοπή καί ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά τή σωτηρία μας. Τά λόγια τοῦ Χριστοῦ στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας εἶναι προφητικά καί διδακτικά. Προλέγει ὁ Κύριος τόν τρόπο τῆς δεύτερης ἔνδοξης παρουσίας Του, γιά νά μᾶς προετοιμάσει καί νά μᾶς

Διαβάστε Περισσότερα| |

Ακολουθήστε μας στα social media