top line
logo

Το Κήρυγμα της Κυριακής 26/01/2020

Κυριακή 26 Ἰανουαρίου 2020 (Κυριακή ΙΕ΄ Λουκᾶ). Λουκ. 19, 1 – 10.

«ἦλθε γάρ ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καί σῶσαι τό ἀπολωλός» Λουκ. 19, 10.

Μέσα ἀπό τήν ἐξαιρετικά συγκινητική μετάνοια τοῦ Ζακχαίου σήμερα ἡ εὐαγγελική περικοπή καταλήγει σ’ ἕνα συμπέρασμα πού μᾶς ἀξίζει καί μᾶς ὠφελεῖ ὅλους στήν καθημερινή πνευματική μας πορεία. Εἶναι ἡ τελική φράση τῆς περικοπῆς, ἡ ὁποία συνοψίζει ὅλη τή χαρά καί τήν ἐλπίδα τῆς ἀνθρωπότητας γιά τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ: «ἦλθε γάρ ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καί σῶσαι τό ἀπολωλός».

Διαβάστε Περισσότερα


Το Κήρυγμα της Κυριακής 19/01/2020

Κυριακή 19 Ἰανουαρίου 2020 (Κυριακή ΙΒ΄ Λουκᾶ). Λουκ. 17, 12 – 19.

«εἷς δέ ἐξ αὐτῶν, ἰδών ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψε μετά φωνῆς μεγάλης δοξάζων τόν Θεόν». (Λουκ. 17, 15)


Πολλοί οἱ εὐεργετηθέντες, ἕνας ὁ εὐγνώμονας. Πολλοί οἱ θεραπευθέντες στό σῶμα, ἕνας ὅμως μόνον ἔχει ὑγιαίνουσα ψυχή. Εἶναι συγκλονιστικό τό περιστατικό τῆς θεραπείας τῶν δέκα λεπρῶν, πού ἀκούσαμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας. Αὐτό πού συγκλονίζει δέν εἶναι ἡ συμπεριφορά τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Κύριος φέρθηκε κατά τρόπο

Διαβάστε Περισσότερα


Το κήρυγμα της Κυριακής 05/01/2020

Κυριακή 5 Ἰανουαρίου 2020

 (Κυριακή πρό τῶν Φώτων). Μαρκ. 1, 1 – 8.

Μεγάλα καί κοσμοσωτήρια τά γεγονότα ὅλων αὐτῶν τῶν ἡμερῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου.

Ὁ Κύριος καί Θεός τοῦ παντός ἐπισκέπτεται τόν κόσμο Του. Εἰσβάλλει στήν κτιστή πραγματικότητα καί ντύνεται μέ τήν ἀνθρώπινη φύση, χωρίς νά χάσει τό παραμικρό ἤ νά χωρισθεῖ ἔστω καί ἐλάχιστα ἀπό τή θεϊκή. Τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος ὑποτάσσεται στό νόμο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί τήν ὄγδοη ἡμέρα ἀπό τόν τοκετό Του προσέρχεται στό Ναό

Διαβάστε Περισσότερα


Το Κήρυγμα της Κυριακής 29/12/2019

Κυριακή 29η Δεκεμβρίου 2019 (Κυριακή μετά τά Χριστούγεννα). Μτθ. 2, 13 – 23.

«φεῦγε εἰς Αἴγυπτον» Μτθ. 2, 13

Μέσα στήν ἑορταστική ἀτμόσφαιρα τοῦ Ἁγίου Δωκεκαημέρου ἀπολαμβάνουμε τή μυστική χαρά τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως. Σήμερα, πού εἶναι ἡ πρώτη Κυριακή μετά τή μεγάλη γιορτή, ἀκοῦμε τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα πού περιγράφει τή διαφυγή τοῦ Ἰησοῦ στήν Αἴγυπτο καί τήν ἐπιστροφή Του στή Ναζαρέτ. Ὁ διεστραμμένος τύραννος Ἡρώδης καταδιώκει τό Θεάνθρωπο νομίζοντας ὅτι κινδυνεύει ὁ θρόνος του

Διαβάστε Περισσότερα


Το Κήρυγμα της Κυριακής 22 Δεκεμβρίου 2019

Κυριακή 22α Δεκεμβρίου 2019 (Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως). Μτθ. 1, 1 – 25.

«γενεαὶ δεκατέσσαρες» Μτθ. 1, 17.


Μία πορεία ἤ μᾶλλον μία σκυταλοδρομία παρακολουθοῦμε στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, ἡ ὁποία ξεκινάει ἀπό τόν Ἀβραάμ καί τελειώνει μέ τή γέννηση τοῦ πρώτου ἀνθρώπου τῆς λύτρωσης, τοῦ Ἰησοῦ. Σέ λίγα εἰκοσιτετράωρα θά κτυπήσουν οἱ καμπάνες τῶν Χριστουγέννων, γιά νά γιορτάσει ἡ ἀνθρωπότητα τόν τοκετό τοῦ νέου Ἀδάμ, τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος τήν ἀναγέννησε, τή θεράπευσε ἀπό τήν

Διαβάστε Περισσότερα


Το Κήρυγμα της Κυριακής 15 Δεκεμβρίου 2019

Κυριακή 15η Δεκεμβρίου 2019 (Κυριακή ΙΑ΄ Λουκᾶ). Λκ.14, 16 – 24.

«ἕτοιμά ἐστι πάντα» Λκ. 14, 17.


Τήν παραβολή τοῦ μεγάλου δείπνου ἀκούσαμε σήμερα ἀπό τό θεανδρικό στόμα τοῦ Λυτρωτῆ. Μέ ἀγάπη μᾶς ὑπόσχεται τή χαρά καί τήν τιμή τῆς συμμετοχῆς μας στό κοινό τραπέζι μαζί Του. Μᾶς καλεῖ νά γίνουμε συνδαιτυμόνες μ’ Ἐκεῖνον πού προσφέρει τόν ἑαυτό Του, γιά νά τραφοῦμε καί νά γευθοῦμε τή σωτηρία. Τήν πρόσκληση ὁ Κύριος δέν τήν ἀπευθύνει γιά κάποιο δεῖπνο πού πρόκειται νά ἑτοιμαστεῖ, ἀλλά γιά ἕνα

Διαβάστε Περισσότερα


Το Κήρυγμα της Κυριακής 8 Δεκεμβρίου 2019

Κυριακή 8η Δεκεμβρίου 2019 (Κυριακή Ι΄ Λουκᾶ). Λκ. 13, 10 – 17.

«τῇ ἡμέρᾳ Σαββάτου» Λκ. 13, 14.

Κατά τήν εὐαγγελική περικοπή τῆς ἡμέρας ὁ πάνσοφος Δημιουργός καί Προνοητής Κύριος ἔρχεται σήμερα στή Συναγωγή, γιά νά διδάξει στούς ἀνθρώπους τό θέλημά Του. Νά διδάξει τό ἀληθινό νόημα τοῦ νόμου πού ἄφησε ὡς παρακαταθήκη στήν ἀνθρωπότητα καί νά διορθώσει τίς παραχαράξεις καί τίς διαστρεβλώσεις πού ἔφερε ἡ ἁμαρτωλότητα καί ἡ ἀνυπακοή κάποιων ὑποκριτῶν.

Διαβάστε Περισσότερα


Το Κήρυγμα της Κυριακής 1 Δεκεμβρίου 2019

Κυριακή 1η Δεκεμβρίου 2019 (Κυριακή ΙΔ΄ Λουκᾶ). Λκ. 18, 35 – 43.

«πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν» Λκ. 18, 39.


Ὁ πόθος καί ἡ δύναμη τῆς πίστεως ἐπιτελοῦν καί πάλι σήμερα ἕνα θρίαμβο καί ἐπιφέρουν τό θαῦμα. Ὁ τυφλός ἐπαίτης τῆς Ἱεριχοῦς ἔβλεπε ἐσωτερικά τήν ἀλήθεια, πρίν λάβει καί τό αἰσθητό φῶς. Ἔβλεπε τόν ἰατρό καί θεραπευτή του μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς του, πρίν Τόν ἀντικρίσει μέ τά μάτια τοῦ σώματος. Κανένα ἀπό τά ἐμπόδια πού στέκονταν ἀνάμεσα σ’ αὐτόν καί τόν Ἰησοῦ δέν ἦταν ἱκανό νά τόν κρατήσει

Διαβάστε Περισσότερα


Το κήρυγμα της Κυριακής 24 Νοεμβρίου 2019

Κυριακή 24η Νοεμβρίου 2019 (Κυριακή ΙΓ΄ Λουκᾶ). Λκ. 18, 18 – 27.

«περίλυπος ἐγένετο» Λκ. 18, 23.


Πολλές φορές μποροῦν νά συμβοῦν τά πιό ἀπίθανα καί ἀναπάντεχα στή ζωή μας. Σήμερα ὁ πλούσιος νέος πού πλησιάζει τό Χριστό περιμένει νά χαρεῖ καί νά τιμηθεῖ. Κατά τρόπο, ὅμως, ἀναπάντεχο ἐλέγχεται καί ἀπαξιώνεται. Ὁ ἀρχηγός τῆς ζωῆς, ἡ πηγή τῆς πραγματικῆς χαρᾶς εἶναι δυνατό νά χαρίσει λύπη καί στενοχώρια σέ κάποιον ἄνθρωπο, καί μάλιστα σ’ ἕναν τόσο ἐνάρετο ἄνθρωπο σάν τό νεαρό πού Τόν πλησίασε

Διαβάστε Περισσότερα


Το κήρυγμα της Κυριακής 17 Νοεμβρίου 2019

Κυριακή 17η Νοεμβρίου 2019 (Κυριακή Θ΄ Λουκᾶ). Λκ. 12, 16 – 21.

«οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν» Λκ. 12, 21.

Τό συμπέρασμα τῆς σημερινῆς παραβολῆς ἔχει μία διαχρονική σημασία. Σήμερα μάλιστα εἶναι ἐξόχως ἐπίκαιρο καθώς ὅλοι ἀγωνιοῦμε γιά τίς ἐξελίξεις στήν οἰκονομική πορεία τῆς κοινωνίας μας. Ἀπό τά μικρά παιδιά πού ἀποκτοῦν συνείδηση τῆς ἰδιοκτησίας τους μέχρι καί τούς γέροντες πού γατζώνονται πάνω στά ὑπάρχοντά τους, οἱ ἄνθρωποι φροντίζουμε γιά τόν ἀτομικό πλοῦτο μας. Ὁ

Διαβάστε Περισσότερα


Το κήρυγμα της Κυριακής 3 Νοεμβρίου 2019

Κυριακή 3η Νοεμβρίου 2019 (Κυριακή Ε΄ Λουκᾶ). Λκ. 16, 19 – 31.
« Ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος». Λκ. 16, 19

Σ’ ὁλόκληρη αὐτή τήν παραβολή πού ἀκούσαμε σήμερα ἀπό τά θεανδρικά χείλη τοῦ Κυρίου προκαλεῖ μεγάλη ἐντύπωση τό γεγονός ὅτι πουθενά δέν ἀκούστηκε, ἔστω καί γιά μία φορά, τό ὄνομα τοῦ πλουσίου. Ὅλα τά πρόσωπα καί τά πράγματα στόν κόσμο μας ἔχουν ὄνομα. Τό ὄνομα χαρακτηρίζει τήν ὑπόστασή τους. Σέ ὁτιδήποτε καί ἄν θέλουμε νά ἀναφερθοῦμε τό κάνουμε ἀναφέροντας τό ὄνομά του.

Διαβάστε Περισσότερα| |

Ακολουθήστε μας στα social media