Ο μακαριστός Μητροπολίτης Αιτωλίας κυρός Κοσμάς για την εορτή των Θεοφανείων

04 Ιαν 2022 11:28

Ἀγαπητοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοί,

Βάσις καὶ θεμέλιο τῆς χριστιανικῆς πίστεώς μας εἶναι τὸ δόγμα περὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ὁ Θεὸς τὸν ὁποῖον προσκυνοῦμε καὶ λατρεύουμε εἶναι Θεὸς τρισυπόστατος. Εἶναι μονὰς ἐν τριάδι καὶ τριὰς ἐν μονάδι. Ὁ ἕνας, δηλαδὴ, κατὰ τὴν οὐσία καὶ τὴν ἐνέργεια Θεὸς ἔχει τρία πρόσωπα, τρεῖς ὑποστάσεις. Τὸ πρόσωπο τοῦ Θεοῦ Πατρός, τὸ πρόσωπο τοῦ Θεοῦ Υἱοῦ καὶ τὸ πρόσωπο τοῦ Θεοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Εἶναι καὶ τὰ τρία πρόσωπα ὁμοούσια καὶ ἀχώριστα.

Γιὰ πρώτη φορά φανερώθηκε στοὺς ἀνθρώπους τὸ μέγα μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος μὲ καθαρότητα καὶ σαφήνεια, ὅταν ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς βαπτίστηκε στὸν Ἰορδάνη ποταμό. Ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Πατρὸς, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς, βαπτίστηκε στὸν Ἰορδάνη ποταμό. Ὁ Πατὴρ, κατὰ τὴν βάπτιση, ἐβεβαίωσε γιὰ τὸν βαπτιζόμενο ὅτι «Οὗτος ἐστὶν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητὸς ἐν ᾧ ηὐδόκησα». Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, κατῆλθε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ «ἐν εἴδει περιστερᾶς» καὶ ἔμεινε στὸν βαπτιζόμενο Ἰησοῦ. Χωρὶς νὰ σημαίνει ὅτι εἶναι περιστέρι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ἀλλὰ ἐφάνη «ὡς περιστερά».

Γιὰ ὅλα τὰ ἀνωτέρω ἡ σημερινὴ ἑορτὴ λέγεται Θεοφάνεια. Ἀποκαλύφθηκε, ἐφάνη τὸ μυστήριο τῆς Τριαδικῆς Θεότητος. Ἡ σημερινὴ μεγάλη ἑορτὴ, ὅμως, ὁνομάζεται καὶ Φῶτα, γιατί ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι φωτιστήκαμε μὲ τὸ νὰ δοῦμε τὸ μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Καὶ τὸ ἅγιο βάπτισμά μας λέγεται φώτισμα∙ καὶ οἱ μέλλοντες νὰ βαπτισθοῦν λέγονται φωτιζόμενοι∙ καὶ οἱ μόλις βαπτισθέντες λέγονται νεοφώτιστοι.

Ὁ ἄνθρωπος, πρὸ τοῦ βαπτίσματος εἶναι γυμνὸς ἀπὸ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἦταν ὁ Ἀδὰμ ὅταν ἁμάρτησε. Μόλις βαπτισθῆ, ἐνδύεται τὸ ἔνδυμα, τὴ στολὴ τὴν θεοΰφαντη, τὴν Χάρι τοῦ Χριστοῦ μας, ἡ ὁποία ἔλαμψε ἐπάνω στὸ ὄρος Θαβὼρ, κατὰ τὴν Μεταμόρφωσι.

Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο γίνεται ὁ βαπτιζόμενος ὀρθόδοξος χριστιανὸς, λαμπροφορεμένος, ἀγγελοειδής, χριστόμορφος, φωτοφόρος.

Αὐτὴ τὴν φωτεινὴ στολὴ ὀφείλουμε ὅλοι μας νὰ τὴν διατηρήσουμε καθαρὴ καὶ ὁλοφώτεινη, μὲ τὸ νὰ ἀγωνιζόμαστε καὶ νὰ διατηροῦμε τὸν ἑαυτό μας καθαρὸ ἀπὸ κάθε ἁμάρτημα. Καὶ ἂν, κάποτε, μολύνεται ἡ θεοΰφαντη στολή τοῦ βαπτίσματός μας, τότε μὲ τὴν εἰλικρινῆ μετάνοιά μας νὰ τὴν ἐπαναφέρουμε στὸ φῶς, στὴν καθαρότητα∙ νὰ τὴν κάνουμε ἀντάξια τῆς ἀγάπης τοῦ Τριαδικοῦ μας Θεοῦ∙ νὰ μετάσχουμε στὸ μυστήριο τῆς τριαδολογικῆς δοξολογίας τῶν χαριτοβρύτων μυστηρίων τῆς προσωπικῆς μας σωτηρίας.

Εὔχομαι, ἀγαπητοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοὶ, μὲ τὴν ταπείνωσι καὶ τὴν ὑπακοή μας στὴν Τριαδικὴ Θεότητα, νὰ ἔχουμε πάντα Θεοφάνεια – Φῶτα∙ νὰ γινόμαστε ἄξιοι νὰ ζήσουμε καὶ μέσα στὸ οὐράνιο φῶς αἰώνια.


Διαβάστε επίσης
ΔΕΣΠΟΤΑΤΟ
Εκκλησιαστικές ειδήσεις και επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Copyright ©
Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην σελίδα μας είναι επιλογές από το διαδίκτυο. Εαν κάποιος από τους συντάκτες τους δεν επιθυμεί την φιλοξενία τους, μπορεί να το ζητήσει γράφοντας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.