top line
logo

Οικουμενικός Πατριάρχης: Το 2019 να νικήσει η αγάπη την αδιαφορία για τον συνάνθρωπο, και να κυριαρχήσει η αλληλεγγύη

  
Ενημερωτικό Δελτίο
 Από το Γραφείο Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Οικουμενικός Πατριάρχης: Το 2019 να νικήσει η αγάπη την αδιαφορία για τον συνάνθρωπο, και να κυριαρχήσει η αλληλεγγύη. Χαρακτήρισε την χορήγηση της Αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία τηςΟυκρανίας ως το σημαντικότερο γεγονός για το Οικουμενικό Πατριαρχείο,και ολόκληρη την Ορθοδοξία, κατά το 2018.
Τις ευχές του για το Νέο Έτος προς τα ανά την Οικουμένη τέκνα της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας απηύθυνε ο Οικουμενικός ΠατριάρχηςΒαρθολομαίος, στην καθιερωμένη ομιλία του, στην Αίθουσα του Θρόνου,μετά τη Θεία Λειτουργία για την εορτή της Περιτομής του Κυρίου και της μνήμης του Μ.Βασιλείου, κατά την οποία χοροστάτησε το πρωί της Πρωτοχρονιάς, στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι.«Απευθύνομεν προς πάντας υμάς και πάντα τα εγγύς και τα μακράν τέκνατης Μητρός Εκκλησίας εόρτιον χαιρετισμόν επί τω Νέω έτει.
Προσευχόμεθα, τούτο να αποδειχθεί, θεία ευδοκία και ευλογία, έτοςειρήνης και δικαιοσύνης, να νικήση η αγάπη την αδιαφορίαν διά τον συνάνθρωπον, και να κυριαρχήση η αλληλεγγύη», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, παρουσία Ιεραρχών και Αρχόντων Οφφικιαλίων του Θρόνου,της Προξένου της Ελλάδος στην Πόλη, κυρίας Δανάης Βασιλάκη,Ομογενειακών παραγόντων και πλήθους πιστών από την Πόλη και τοεξωτερικό, και ευχήθηκε ο Θεός, «να μας αξιώσει, να τελέσωμεν, κατά τον προσεχή Αύγουστον, και πάλιν την Θείαν Λειτουργίαν εις την Παναγίαν Σουμελά του Πόντου».
Προηγουμένως ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στις δράσεις καιτις πρωτοβουλίες της Μητρός Εκκλησίας, κατά το προηγούμενο έτος.
«Και κατά το 2018, ηγωνίσθημεν διά την προώθησιν του διαλόγου με τονσύγχρονον κόσμον. Δεν εσιγήσαμεν απέναντι εις τας εξελίξεις, αι οποίαι φαλκιδεύουν το ανθρώπινον πρόσωπον. Η Εκκλησία του Χριστού δεν ζηδιά τον εαυτόν της. Ακούει την κραυγήν των «κοπιώντων καιπεφορτισμένων», των προσφύγων και των εξουθενωμένων, των θυμάτωντης πολυκεφάλου βίας, της εκμεταλλεύσεως και των διακρίσεων,διακονεί, ανακουφίζει, αγωνίζεται διά την καταλλαγήν και την ειρήνην,τρέφει την ελπίδα, κρατά ανοικτήν την πύλην του ουρανού», σημείωσε και τόνισε ότι η Εκκλησία «συνεχίζει την μακροχρόνιον παράδοσιν χριστιανικής φιλανθρωπίας, η οποία προκαλεί θαυμασμόν ακόμη και ειςτους αρνητάς του χριστιανισμού».
Ο Παναγιώτατος χαρακτήρισε την  χορήγηση του Αυτοκεφάλουκαθεστώτος στην Εκκλησία της Ουκρανίας ως το σημαντικότερο γεγονός για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, και ολόκληρη την Ορθοδοξία, κατά το 2018.
«Η διαδικασία αυτή απησχόλησε την περί ημάς Αγίαν και Ιεράν Σύνοδον από του παρελθόντος Απριλίου, και είμεθα έμπλεοι χαράς διά το γεγονός ότι αι προσπάθειαι ημών, αποκλειστικός σκοπός των οποίων ήτο η κανονικότης εν τη Εκκλησία της Ουκρανίας, η υπέρβασις των διασπάσεων και η ενότης, εκαρποφόρησαν, και ότι την πανέορτον ημέραν των Θεοφανείων θα δοθή επισήμως εν τω πανιέρω Πατριαρχικώ Ναώ ο σχετικός Τόμος εις τον Μακαριώτατον Προκαθήμενον της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας Επιφάνιον».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις δύο συναντήσεις που είχεμε τον Πάπα Φραγκίσκο, στο Βατικανό και το Μπάρι, και εξέφρασε την πεποίθηση, «ότι τοιαύται συναντήσεις, πρόσωπον προς πρόσωπον,ενισχύουν και τον επίσημον θεολογικόν διάλογον μεταξύ Παλαιάς και Νέας Ρώμης». Υπενθύμισε, επίσης, δύο σημαντικές επετείους, για την ανθρωπότητα και την Εκκλησία, κατά το 2018, της συμπληρώσεως εβδομηκονταετίας από της Οικουμενικής Διακηρύξεως των Δικαιωμάτωντου Ανθρώπου και από της ιδρύσεως του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Με αφορμή αυτές τις επετείους πραγματοποίησε σχετικές ομιλίες και συμμετείχε σε διεθνείς συναντήσεις, ενώ το Πατριαρχείο διοργάνωσε, το περασμένο έτος, στο Μπουένος Άιρες, το δεύτερο Συμπόσιο για την αντιμετώπιση των συγχρόνων μορφών δουλείας.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Θρόνου για την ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινής γνώμης για την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Στην κατεύθυνση αυτή το Πατριαρχείο διοργάνωσε σχετικό Συμπόσιο στον Σαρωνικό ενώ οΠαναγιώτατος συμμετείχε και σε ανάλογη Ημερίδα στην Κορέα. «Μεθ’ικανοποιήσεως διαπιστούμεν, ότι αι οικολογικαί πρωτοβουλίαι του Οικουμενικού Πατριαρχείου καρποφορούν, έχουν παγκόσμιον απήχησιν και αναδεικνύουν την δύναμιν της Ορθοδόξου μαρτυρίας έναντι των συγχρόνων μεγάλων προκλήσεων».
Στο επίκεντρο της μέριμνας της Μητρός Εκκλησίας, σημείωσε σε άλλοσημείο της ομιλίας του ο Οικουμενικός Πατριάρχης, βρέθηκε η προάσπισητης ειρήνης και της δικαιοσύνης, για την προώθηση των οποίων,πρόσθεσε, οι χριστιανικές Εκκλησίες και Ομολογίες καθώς και όλες οι θρησκείες οφείλουν να αναλάβουν σημαντικό ρόλο και θαρραλέες πρωτοβουλίες.
«Αποτελεί πλάνην να πιστεύωμεν, ότι η κοινωνική συνοχή, η ειρήνη και η αλληλεγγύη είναι δυνατόν να επιτευχθούν διά μέσου τηςπαγκοσμιοποιήσεως, της οικονομικής αλληλεξαρτήσεως, της ανόδου του βιοτικού επιπέδου ή του διαδικτύου και της ψηφιακής επικοινωνίας[...] Ηειρηνοποιητική δράσις των θρησκειών συναρτάται σήμερον με τηνειρήνην των ιδίων των θρησκειών μεταξύ των, με τον διάλογον τωνθρησκειών και την συνεργασίαν των επ’ αγαθώ του ανθρώπου».
Προηγουμένως τον Παναγιώτατο προσφώνησαν ο Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας Κωνσταντίνος, ως εκπρόσωπος της Ιεραρχίας του Θρόνου και ο Άρχων Ευταξίας Μάριος Ηλιάδης, ο οποίος ευχήθηκε εκ μέρους των Οφφικιαλίων της Μητρός Εκκλησίας και της Ομογενείας της Πόλεως.
Αναφερόμενος στις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου, ο Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας, σημείωσε ότι επιβάλλεται η θετική και αποτελεσματική παρουσία της Ορθοδοξίας, «παρά την ολιγωρία και την αντίδρασηορισμένων αδελφών Εκκλησιών που κινούνται για μια θέση δεσπόζουσα χωρίς να λάβουν υπ’ όψιν την τάξη, την ιστορία, τας εξελίξεις στηδιαμόρφωσή τους».«Είναι όντως λυπηρό», συνέχισε, «για μία Εκκλησία που περιβάλλεται και ενισχύεται από μία δυνατή πολιτική εξουσία, να διεκδικεί πρωτοκαθεδρίες εν μέσω Αδελφών Εκκλησιών χωρίς να λαμβάνει υπ’όψιν την πραγματική της θέση μεταξύ των λοιπών λησμονώντας τα ιστορικά, τα πολιτιστικά και τα κοινωνικά δεδομένα που την κατατάσσουν εις την θέσιν που ευρίσκεται σήμερον, χωρίς να αριθμήσωμε και τα προσκόμματα άνευ λόγου που προβάλλει εις την εξέλιξη άλλων αδελφών Εκκλησιών».
Η παραμονή της Πρωτοχρονιάς
Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ο Οικουμενικός Πατριάρχης χοροστάτησε στον Μ.Εσπερινό που τελέστηκε στον Πατριαρχικό Ναό και ακολούθως, αφού δέχθηκε στο Πατριαρχικό Γραφείο τις ευχές των Αρχιερέων και των μελών, κληρικών και λαϊκών, της Πατριαρχικής Αυλής,ευλόγησε στην Αίθουσα του Θρόνου την Αγιοβασιλόπιττα.
Στην ομιλία του, αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στις αντιδράσεις πουπροκάλεσε η χορήγηση του Αυτοκεφάλου στην Εκκλησία της Ουκρανίαςτόνισε ότι αυτές δεν κλονίζουν τη Μητέρα Εκκλησία.
«Ο Θεός ευλόγησε πλουσίως το απερχόμενον έτος για την Μεγάλη ΑυτούΕκκλησία. Τον δοξάζομε για όλα όσα καλά μας έδωσε και ιδιαιτέρως γιατο μεγάλο και ιστορικό γεγονός της Αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας της Ουκρανίας, πράγμα το οποίον θα κατακλεισθεί και θα ευλογηθεί τηνπροσεχή Κυριακή με την παρουσία και του νέου Προκαθημένου αυτής τηςΑδελφής πλέον Εκκλησίας και την παρουσία του Προέδρου της χώρας,του Εξοχωτάτου κ. Ποροσένκο, εδώ εις τας Αυλάς της Μητρός Εκκλησίας,οπότε και θα παραλάβουν τον Τόμο της Αυτοκεφαλίας. Υπήρξαν, ως γνωστόν, πολλές αντιδράσεις, σφοδρές αντιδράσεις, γι' αυτήν τηνιστορική απόφαση του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Αυτά όμως δενμας κλονίζουν, διότι εμείς βασίζουμε τις αποφάσεις μας επάνω στουςΙερούς Κανόνας, στα Προνόμια του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στηνΤάξη και στην Παράδοση της Ορθοδοξίας [...]
Εύχομαι και οι Αδελφές Εκκλησίες, οι οποίες αδίκως αντιδρούν σε όσα αποφασίζει καιπραγματοποιεί η Πρωτόθρονος Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, καιαυτές να σκεφθούν λογικότερα και δικαιότερα και με περισσότερο σεβασμό και ευγνωμοσύνη προς την Μητέρα τους Εκκλησία, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο».
 
DSC 9371
 
DSC 9375
 
DSC 9457
 
DSC 9469
 
DSC 9483
 
DSC 9492
 
 


| |

Ακολουθήστε μας στα social media