Εκλογή επισκόπων για την Μητρόπολη Ιταλίας σήμερα στο Φανάρι

28 Νοε 2022 13:16

Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται εἰς τόν ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ Λαόν τῆς Ἱερᾶς καί Θεοσ