Skip to main content

Τοποθέτηση του Λειψάνου του Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου σε νέα Λάρνακα

15 Οκτ 2018 12:16

Τήν νύκτα τοῦ Σαββάτου, 30ῆς Σεπτεμβρίου / 13ης Ὀκτωβρίου 2018, ἐτελέσθη εἰς τήν Ἱεράν Λαύραν τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ ἡγιασμένου ἡ κατά τήν Ἁγιοσαββιτικήν τάξιν νυκτερινή ἀκολουθία καί λειτουργία, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου, καί τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Πέλλης κ. Φιλουμένου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί Ἀραβοφώνων Ἱερέων, ὡς καί παρεπιδημούντων ἐξ ἄλλων Ἐκκλησιῶν, τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου καί τοῦ διακόνου Δημητρίου.

Ἡ Πατριαρχική καί Ἀρχιερατική Λειτουργία ἐγένετο ἐπί τῷ γεγονότι τῆς κατά τήν ἑσπέραν ταύτην μεταθέσεως τοῦ τιμίου λειψάνου τοῦ ὁσίου Σάββα ἐκ τῆς λάρνακος, ἐν ᾗ μετεκομίσθη ἐκ Βενετίας τήν 12ην Ὀκτωβρίου 1965 εἰς νέαν καλλιπρεπεστάτην ἀργυρᾶν λάρνακα, κατασκευασθεῖσαν τῇ εὐγενεῖ καί ἐπιμελημένῃ καί ἀόκνῳ φροντίδι τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου, τῇ χορηγίᾳ τοῦ κ. Χαραλάμπους Μυλωνᾶ, ἱδρυτοῦ καί Προέδρου τῆς Ναυτιλιακῆς Ἑταιρείας TRANSMED SHIPPING καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Χαρικλείας καί τῇ θαυμασίᾳ τέχνῃ τῶν ἀρχιτεκτόνων Πέτρου Κουφοπούλου καί Μαρίνης Μυριανθέως-Κουφοπούλου, τῶν ἀργυροχόων Βασιλείου καί Σπυρίδωνος Χάϊδου καί τῆς ἐν Βόλῳ Ἑταιρείας τῶν ἀδελφῶν Λαζάρου.

Ἡ πρᾶξις αὕτη ἀποτελεῖ ἐλάχιστον ἀντίδωρον πρός τόν Ἅγιον Σάββαν, ἀνθ᾽ ὧν πρεσβειῶν καί ἰάσεων οὗτος παρέχει εἰς τούς Ἁγιοσαββίτας καί Ἁγιοταφίτας Πατέρας, εἰς τούς προσκυνητάς καί εἰς τόν κόσμον ἅπαντα ἕως τῶν περάτων τῆς οἰκουμένης διά τοῦ ἀφθάρτου καί τιμίου αὐτοῦ λειψάνου.

Ἅμα τῇ ἀπολύσει ἡ Πατριαρχική Συνοδεία παρεκάθισεν εἰς τήν κέρασμα, τό ὁποῖον παρέθεσεν ὁ Πνευματικός τῆς Λαύρας Ἀρχιμανδρίτης Εὐδόκιμος προσφωνῶν διά προσφωνήσεως αὐτοῦ.

Δοξολογῶν τόν Θεόν ὁ Μακαριώτατος καί εὐχαριστῶν πάντας τούς συνδραμόντας εἰς τό θεάρεστον ἔργον τοῦτο – δίκαιον ὄφλημα πρός τόν Ὅσιον ἡμῶν Πατέρα Σάββα τόν ἡγιασμένον καί ὑπογραμμίζων ὁποῖον πνευματικόν θησαυρόν κέκτηται ἡ Μονή τοῦ Ὁσίου Σάββα καί εὐλογῶν πάντας ἀνεχώρησε δι᾽ Ἱεροσόλυμα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας