Skip to main content

Οι Μαθητές της Πατριαρχικής Σχολής Σιών στο Πατριάρχη Ιεροσολύμων

10 Ιουν 2023 22:01

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 28ης Μαΐου/ 10ης Ἰουνίου 2023, οἱ δόκιμοι τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών, ἀπόφοιτοι, τελειόφοιτοι καί λοιποί μαθηταί, ἐπεσκέφθησαν τόν Μακαριώτατον ἐπί τῷ τέλει τοῦ σχολικοῦ ἔτους καί ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν θερινῶν  διακοπῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης οἱ μαθηταί ηὐχαρίστησαν τόν Μακαριώτατον δι’ ὅσα εὐεργετικά ἀπήλαυσαν εἰς τήν Σχολήν κατά τήν διάρκειαν τῆς φοιτήσεως αὐτῶν διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως:

«Μακαριώτατε Πάτερ και Δέσποτα,

αφού διαπλεύσαμε με κόπο και μόχθο το πέλαγος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στεκόμαστε ενώπιον Σας με υιικό σεβασμό για να σας αποδώσουμε τα ευχαριστήρια.

Πριν περίπου 6 χρόνια, αφήνοντας την οικογενειακή μας στέγη, που μας χάρισε μέσα σε κλίμα αγάπης το «ζῆν» αλλά και το «εὖ ζῆν», σκηνώσαμε στην φιλοστοργία της πνευματικής οικογένειας της Πατριαρχικής Σχολής, που λειτουργεί κάτω από την πατρική σκέπη και αγάπη Σας, για την ολοκλήρωση της εγκύκλιας μόρφωσής μας.

Η πρόνοια του Θεού όρισε ως στάδιο αρετών και γνώσης την Αγιοταφοσκέπαστη Σχολή μας. Πλην όμως, οι δυσκολίες προσαρμογής που αντιμετωπίσαμε, σε συνδυασμό με τις επαναστατικές ανησυχίες της εφηβείας μας, πολλές φορές μας έβαζαν σε σκέψεις, να εγκαταλείψουμε τον ωραίο αυτόν αγώνα, για να επιστρέψουμε στην πατρίδα μας με πληγωμένες αναμνήσεις.

Όμως ο Νικοποιός Αναστάς Κύριοός μας, μας προστάτεψε από μια τέτοια παρόρμηση και μας χάρισε τα τέλεια δωρήματά Του μέσα από Εσάς, Μακαριώτατε, τον δαδούχο του Αγίου Φωτός. Τα λίγα χρόνια που ζήσαμε κοντά Σας αποκτήσαμε την άποψή μας πως είστε ο Πατριάρχης που ξέρει να αγαπάει και γνωρίζει να θυσιάζεται για τα παιδιά Του.

Η πατριαρχική φιλοτιμία σας να αναθέσει ως Σχολάρχη μας τον Πανοσιολογιώτατο Γέροντα Δραγουμάνο π. Ματθαίο επιβεβαιώνει «του λόγου το αληθές». Χάρη στον πολυτάλαντο π. Ματθαίο και της δικής σας αρωγής, η Σχολή ανακαινίστηκε κτηριακά και αναβαθμίστηκε ποιοτικά, με την επιλογή των καθηγητών και του βοηθητικού προσωπικού, που κοπίασαν να μας μεταδώσουν ήθος χρηστό και να μας εφοδιάσουν με γνώσεις σοφές και πρακτικές για να πορευθούμε ελπιδοφόρα στην δύσκολη και απαιτητική εποχή μας.

Στο πρόσωπο του π. Ματθαίου, Μακαριώτατε, είδαμε την θυσιαστική αγάπη Σας για μας. Σαν φύλακας άγγελός μας, μας νουθετούσε, παιδαγωγούσε, προστάτευε και καθοδηγούσε στο καλό.

Σας ευχαριστούμε Θεοτίμητε, Πάτερ και Δέσποτα για όλες τις ευεργεσίες Σας, πνευματικές και υλικές.

Το σεβαστό πρόσωπό Σας θα είναι σαν θεοδρόμος αστέρας, που θα μας οδηγεί πάντα στην εν Χριστώ ζωή και τις Αγιοταφιτικές προσευχές και ευχές Σας θα τις επικαλούμαστε για να ξεπερνάμε τις πολύμορφες δυσκολίες της ζωής μας.

Σας υποσχόμαστε πως θα τιμήσουμε με λόγια και έργα την ταυτότητα του Αγιοταφίτου  μαθητή, διατηρώντας μέσα στις καρδιές μας τις πανέμορφες αγιοταφιτικές εμπειρίες.

Σας ευχόμαστε για πολλές ακόμη δεκαετίες, με ακλόνητη υγεία και προδρομική παρρησία, να υπερασπίζεσθε τα δίκαια του Πατριαρχείου μας, όπως μέχρι τώρα, χωρίς να δειλιάζετε μπροστά στις αρχές και τις εξουσίες «του κοσμοκράτορος του αιώνος τούτου».

 Πολλά τα έτη Σας!»

Ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησε τόν Σχολάρχην καί τούς καθηγητάς διά τήν καλήν λειτουργίαν τῆς Σχολῆς καί ἐπῄνεσεν τούς μαθητάς  διά τήν ἐπίδοσιν αὐτῶν συμφώνως πρός τά δεδομένα τοῦ προγράμματος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Πατριαρχείου ἐν ἀναμονῇ τῆς ἐντάξεως αὐτῶν τῇ ἐλευθέρᾳ βουλήσει αὐτῶν εἰς τήν Ἀδελφότητα ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ καί ηὐχήθη εἰς αὐτούς καλάς διακοπάς, καλήν ἐπιστροφήν καί καλήν ἐπιτυχίαν εἰς τάς εἰδικάς διά τούς ἀλλοδαπούς εἰσαγωγικάς ἐξετάσεις διά τήν εἴσοδον εἰς τάς Πανεπιστημιακάς Σχολάς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

 


Διαβάστε επίσης