Skip to main content

Επίσκεψη Υπουργού Γεωργίας της Κύπρου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

24 Οκτ 2018 16:36

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 4ης/17ης Ὀκτωβριου 2018, ὁ Ὑπουργός Γεωργίας, Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως καί Περιβάλλοντος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Κωνσταντῖνος Καδής, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου αὐτοῦ  κ. Νικολάου Πιερρῆ, τῆς Πρέσβεως τῆς Κυπριακής Δημηκρατίας εἰς τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ κ. Θεσσαλίας Σιάμπου, τοῦ Προσωπικοῦ τῆς Πρεσβείας, τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Ἀρχηγοῦ Ἀποστολῆς εἰς τήν Πρεσβείαν κ. Χρυσάνθου Κωνσταντίνου καί τῆς Διευθυντρίας τοῦ Γραφείου Κυπριακοῦ Ὀργανισμοῦ τοῦ Ἰσραήλ κ. Λουΐζας Βαράκλα.

Τόν ἐξοχώτατον κ. Ὑπουργόν ὑπεδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τῶν ἀγαστῶν σχέσεων Κυπριακῆς πολιτείας καί Κυπριακῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Αἱ σχέσεις αὗται ἀπεδείχθησαν καρποφόροι διά τήν νῆσον τῆς Κύπρου καί διά τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων. Πολλοί ὑπῆρξαν οἱ διακεκριμμένοι Ἁγιοταφῖται Κυπριακῆς καταγωγῆς, ἄνδρες ἐπιφανεῖς, ὡς ὁ Ἱερώνυμος Μυριανθεύς, ὁ Μητροπολίτης Ἰορδάνου Ἐπιφάνιος, ὁ Μητροπολίτης Τιβεριάδος Γρηγόριος, ὁ Ἀσκάλωνος Ἀρκάδιος πρό πάντων ὅμως ὁ ἡγούμενος τοῦ Φρέατος τοῦ Ἰακώβ Ἱερομάρτυς Φιλούμενος. Ἐπισφράγισις δέ ὅλων τούτων ἡ πρό ἐτῶν ἐγκαινιασθεῖσα Ἑξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Λευκωσίαν.

Ὁ Μακαριώτατος ὑπεγράμμισε τήν συμβολήν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν εἰρήνευσιν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί εἰς τήν ὑποδοχήν τῶν ἐνταῦθα Κυπρίων προσκυνητῶν καί ηὐχαρίστησε διά τήν συμπαράστασιν τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Κύπρου εἰς τό ἐκπαιδευτικόν ἔργον τοῦ Πατριαρχείου.

Εὐχαριστῶν ἐπί τῇ ἐπισκέψει καί τῇ ἐνημερώσει ταύτῃ ὁ κ. Ὑπουργός, ἐζήτησε τάς εὐχάς τοῦ Μακαριωτάτου διά τήν προσκύνησιν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί τήν εὐόδωσιν του δυσκόλου πολιτικοῦ πατριωτικοῦ αὐτοῦ ἔργου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας