top line
logo

Η 15η επέτειος ενθρονίσεως του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου Γ΄

Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 9ης/22ας Νοεμβρίου 2020, ἔλαβε χώραν Δοξολογία εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ἐπί τῇ 15 ἐπετείῳ τῆς ἐκλογῆς καί Ἐνθρονίσεως τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Τῆς Δοξολογίας ταύτης προεξῆρξεν ὁ Μακαριώτατος, συνιερουργούντων Αὐτῷ τῶν Ἀρχιερέων τοῦ Πατριαρχείου, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, Πατριαρχικῶν Ἐπιτρόπων καί Ἡγουμένων Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Πατριαρχείου καί Προϊσταμένων τῶν ἐνοριῶν αὐτοῦ, ὅσων ἠδυνήθησαν νά προσέλθουν, λόγῳ τῶν μέτρων πρός προστασίαν ἐκ τοῦ covid 19.

Διαβάστε Περισσότερα


Η Θρονική Εορτή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Τήν Πέμπτην, 23ην Ὀκτωβρίου/5ην Νοεμβρίου 2020, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ὅλη, ἰδίᾳ ὅμως ἡ τῶνἹεροσολύμων, ἀναμιμνῄσκεται τόν ἅγιον Ἰάκωβον ὡς τόν υἱόν Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος καί ἀδελφόν τοῦ Κυρίου, Ἀδελφόθεον κατά τόν νόμον, –”οἱ ἀδελφοί ΑὐτοῦἸάκωβος καί Ἰωσῆς καί Συμεών καί Ἰούδας” ,(Ματθ. 13,55-56), χειροτονηθέντα ὑπ’ Αὐτοῦ τοῦ Κυρίου καί ἐγκατασταθέντα ὡς  πρῶτον 

Διαβάστε Περισσότερα


Ιεροσόλυμα: Δοξολογία για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940

Τήν Τετάρτην, 15ην/28ην Ὀκτωβρίου 2020, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ Ἐθνική Ἐπέτειος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940.

 Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ὅλη καί ἡ τῶν Ἱεροσολύμων ἐνθυμεῖται τά δεινά, τά ὁποῖα ὑπέστη τό γένος ἡμῶν,διώξεις, ἐξορίας, ὁμαδικάς ἐκτελέσεις, λιμοκτονίας ἐκ τῆς Γερμανικῆς καί Ἰταλικῆς θηριωδίας τῆς κατοχῆς τῆς χώρας ἡμῶν κατά τόν Β’ Παγκόσμιον Πόλεμον 1940-1944, δέεται ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ἀγωνιστῶν, τῶν ἀφιερωσάντων τήν ζωήν αὐτῶν εἰς τήν  προάσπισιν

Διαβάστε Περισσότερα


Χειροτονία διακόνου στη Βασιλική της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ

Χειροτονία του μοναχού Αθανασίου Κουτσουπιά σε διάκονο τελέσθηκε χθες το πρωί (Κυριακής, 28ης Σεπτεμβρίου /11ης Οκτωβρίου 2020) κατά τη Θεία Λειτουργία στη Βασιλική της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ.

Διαβάστε Περισσότερα


Αποφάσεις της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων - Νέος Έξαρχος στην Αθήνα

Τήν Πέμπτην, 4ην/17ην Σεπτεμβρίου 2020, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, συνελθοῦσα εἰς κανονικήν Συνεδρίασιν αὐτῆς, ΡΙΕ’ / 4ης/ 17ης Σεπτεμβρίου 2020, ὑπό τήν Προεδρίαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ἐπεμελήθη διαφόρων θεμάτων τοῦ Πατριαρχείου καί ἔλαβε τάς κάτωθι ἀποφάσεις:

  1. Διώρισε τόν Γέροντα Σκευοφύλακα τοῦ Παναγίου Τάφου Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρον μέλος

Διαβάστε Περισσότερα


Ιεροσόλυμα: Η απόδοση της εορτής της Κοιμήσεως - Άνοδος της εικόνος της Θεοτόκου

Τό Σάββατον, 23ην Αὐγούστου/ 5ην Σεπτεμβρίου 2020, ἔλαβε χώραν εἰς τό Πατριαρχεῖον ἡ Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἤτοι ἡ συμπλήρωσις τῶν ἐπί μίαν ἑβδομάδα ψαλλομένων Θεομητορικῶν ὕμνων τῆς Κοιμήσεως καί ἡ ἄνοδος τῆς εἰκόνος αὐτῆς ἀπό τῆς Γεθσημανῆς εἰς τό ἔναντι τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Μετόχιον τῆς Γεθσημανῆς.

Ἡ πορεία τῆς λιτανείας ἤρχισε μετά τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τό ἐν Γεθσημανῇ Θεομητορικόν Μνῆμα τήν πρωΐαν.

Διαβάστε Περισσότερα


Ο νέος Γ. Πρόξενος της Ελλάδος στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Την Πέμπτην, 21ην Αυγούστου/ 3ην Σεπτεμβρίου 2020, ο νέος Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Βλιώρας, συνοδευόμενος υπό της νέας Αναπληρωτρίας Προξένου κ. Χριστίνης Ζαχαριουδάκη, επεσκέφθη την Α.Θ.Μ. τον Πατέρα ημών και Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, επί τη αναλήψει των Προξενικών αυτού καθηκόντων.

Κατά την επίσκεψιν ταύτην ο κ. Βλιώρας εδήλωσεν εις τον Μακαριώτατατον την διάθεσιν αυτού να συνεχίση την κεχαραγμένην πορείαν συνεργασίας

Διαβάστε Περισσότερα


Το Μετάλλιο του Ιερού Κουβουκλίου στον Γ. Πρόξενο της Ελλάδος στα Ιεροσόλυμα

Τήν Δευτέραν, 18ην / 31ην Αὐγούστου 2020, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη τόν Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα ἐκλαμπρότατον κ. Χρῆστον Σοφιανόπουλον ἐπί τῇ ἀφυπηρετήσει αὐτοῦ ἐκ τῆς θέσεως αὐτοῦ μετά τετραετίαν.

Κατά τήν συνάντησιν αὐτήν ὁ κ. Σοφιανόπουλος ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν συνεργασίαν, τήν ὁποίαν Οὗτος προσέφερεν εἰς αὐτόν, τήν κατατόπισιν αὐτοῦ καί τήν ἐνημέρωσιν ἐπί θεμάτων τοῦ

Διαβάστε Περισσότερα


Η Κάθοδος τῆς εἰκόνος Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στήν Γεθσημανῆ

Λίαν πρωΐ τῆς Τρίτης, 12ης/25ης Αὐγούστου 2020, ἔλαβε χώραν ἡ Κάθοδος τῆς εἰκόνος τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου εἰς Γεθσημανῆν.

Ἡ τελετή αὕτη ἔλαβε χώραν, μετά τήν ἱεράν ἀγρυπνίαν, τήν ὁποίαν ἐτέλεσεν ὁ Ἀρχιμανδρίτης Δημήτριος Καβαθᾶς, συμφώνως τῇ ἀνέκαθεν κρατούσῃ τάξει, ἀπό τοῦ Μετοχίου τῆς Γεθσημανῆς, τοῦ ἔναντι τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ἔνθα αὕτη ἡ σεπτή εἰκών φυλάσσεται, εἰς τό ἐν Γεθσημανῇ Θεομητορικόν Μνῆμα.

Διαβάστε Περισσότερα


Στο Όρος Θαβώρ ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων

Εορτάστηκε την, Τετάρτη 6ην /19ην Αὐγούστου 2020, η εορτή της Μεταμορφώσεως  του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προεξήρχε στην ολονύκτια Θεία Λειτουργία στο Όρος Θαβώρ και στον Ιερό Ναό της Θείας Μετομορφώσεως του Κυρίου συλλειτουργούντων  των Σεβασμιωτάτων Αρχιερέων, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και Μητροπολίτου Ελενουπόλεως κ. Ιωακείμ, Αγιοταφιτών Ιερομονάχων και διακόνων και μετεχόντων

Διαβάστε Περισσότερα


Συνεδρίασε η Ιερά Σύνοδος του Πατρ. Ιεροσολύμων

Τήν Τρίτην, 29ην Ἰουλίου/ 11ην Αὐγούστου 2020, συνῆλθεν ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς κανονικήν Συνεδρίαν καί ἐν τηλεδιασκέψει τῶν ἐν Ἰορδανίᾳ Συνοδικῶν μελῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολίτου Διοκαισαρείας κ. Βενεδίκτου καί Ἀρχιεπισκόπου Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρου τῇ τεχνικῇ ἐπιμελείᾳ τοῦ Πρεσβυτέρου π. Νικήτα, ὑπό τήν Προεδρίαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Διαβάστε Περισσότερα| |

Ακολουθήστε μας στα social media