Συγχαρητήρια του Μακ. Πατριάρχου Αλεξανδρείας προς τον νεοεκλεγέντα Αρχιεπίσκοπο Κύπρου

26 Δεκ 2022 13:48

Η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Ἀφρικῆς κ.κ.Θεοδωρος Β’, πληροφορηθείς μετά χαράς την εκλογή του Μακαριωτάτου κ.Γεωργίου, τέως Μητροπολίτου Πάφου, εις Αρχιεπισκόπον Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου, απέστειλε προς Αυτόν το ακόλουθο συγχαρητήριον Πατριαρχικό Γράμμα:

«Ἀριθμ.Πρωτ.227/2022

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος, κύριε Γεώργιε, τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Ἡ εἴδησις τῆς ἐκλογῆς Ὑμῶν εἰς τόν περίπυστον Θρόνον τῆς Ἀποστολικῆς καί παλαιφάτου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἔφθασεν ὡς αὔρα Ἀερμών εἰς τήν χώραν τοῦ Νείλου καί εἰς τήν ἀκοήν ἡμῶν, ἥτις ἐχαροποίησεν ὑπερβαλλόντως ἡμᾶς προσωπικῶς, ὡς καί τήν Ἱεραρχίαν καί τόν κλῆρον τῆς καθ’ ἡμᾶς Πρεσβυγενοῦς Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Μάρκου, ἀναφωνήσαντες ἄξιος!

Ἡ οὑτωσί θεήλατος ἐκλογή Ὑμῶν σηματοδοτεῖ εὐοίωνα συναισθήματα, καθ' ὅτι διεδέχθητε τόν οὐ μακρόν κοιμηθέντα λαμπρόν καί πεφιλημένον Ὑμέτερον Προκάτοχον καί Πνευματικόν Πατέρα, Ἀρχιεπισκόπον κυρόν Χρυσόστομον Β’, ἀλλ' ἔτι μᾶλλον ἀνήλθατε ἐπί τοῦ λίαν ἱστορικοῦ Θρόνου τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, τοῦ ὁποίου ἐκ μέσης καρδίας εὐχόμεθα ὅπως αἱ εὐχαί καί εὐλογίαι Του στηρίζωσιν Ὑμᾶς εἰς τό ὑψηλόν καί βαρύτατον ἔργον τῆς πηδαλιουχίας τῆς κατά τήν ἁγιοτόκον νῆσον Κύπρον Ἐκκλησίας.

Ἐπί δέ τούτοις, εὐχόμενοι ὁλοθύμως ὅπως ἡ Πρωθιεραχία Ὑμῶν ᾗ μακρά, ἄλυπος καί πολύκαρπος, ἐν ὑγιείᾳ κατ' ἄμφω πρός δόξαν Θεοῦ καί ἐγκαύχησιν τοῦ εὐλαβοῦς καί προσφιλοῦς Κυπριακοῦ λαοῦ, κατασπαζόμεθα καί αὖθις Ὑμᾶς ἐν φιλήματι ἁγίῳ καί διατελοῦμεν,

Τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος

ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός

† Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ   Β΄

Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Αφρικῆς

Ἐν τῇ Μεγάλῃ Πόλει τῆς Ἀλεξανδρείας

τῇ 24ῃ Δεκεμβρίου 2022»


Διαβάστε επίσης
ΔΕΣΠΟΤΑΤΟ
Εκκλησιαστικές ειδήσεις και επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Copyright ©
Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην σελίδα μας είναι επιλογές από το διαδίκτυο. Εαν κάποιος από τους συντάκτες τους δεν επιθυμεί την φιλοξενία τους, μπορεί να το ζητήσει γράφοντας στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.