Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα Σεβ. Μητρ. Παραμυθίας κ. Τίτου

24 Δεκ 2021 19:22

ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΩ ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ

Χριστούγεννα σήμερα, καί ὄλος ὁ κόσμος, ὁ ὁρατός καί ὁ ἀόρατος, ἑορτάζει καί πανηγυρίζει μέ χαρά καί ἀγαλλίαση τό μέγιστο αὐτό γεγονός τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ.

Εἶναι ἡ ἡμέρα, πού ἐκπληρώθηκε ἡ προαιώνια βουλή τοῦ Θεοῦ, γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ὁ προαιώνιος Λόγος τοῦ Θεοῦ προσλαμβάνει τήν ἀνθρώπινη φύση καί «ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, Υἱός τῆς Παρθένου γίνεται», καί στό θεϊκό πρόσωπό του συναντῶνται καί γίνονται μιά ἑνότητα ὁ Θεός καί ὁ ἄνθρωπος. Αὐτήν τήν στιγμήν, ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος γιά νά κάνῃ τόν ἄνθρωπο Θεό.    

Αὐτός μέ τόν ἐρχομό του, μᾶς ἐχάρισε τήν εἰρήνη του, πού τήν ὕμνησαν οἱ ἄγγελοι τήν νύχτα τῆς γεννήσεώς του. Μᾶς ἔδωσε τήν γνώση τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Μᾶς ἐδίδαξε τό ἅγιο θέλημά του καί τόν τρόπο πού πρέπει νά πορευόμαστε στήν ζωή. Μᾶς ἔδωσε τήν ἄπειρη ἀγάπη του, μέ τήν ὁποία πάντοτε μᾶς περιβάλλει. Μᾶς ἔδωσε τήν ζωή καί τό αἶμα του, γιά νά συγχωρηθοῦν οἱ ἁμαρτίες μας καί νά ζήσουμε αἰώνια στήν οὐράνια βασιλεία του.

Ἄν ὅμως ὁ Θεός μέ τόσην ἀγάπη καί ἐνδιαφέρον ἐπλησίασε τόν ἄνθρωπο καί ἑνώθηκε μ’ αὐτόν, ἄν Ἐκεῖνος τόν περιέβαλε μέ ὅλον τόν πλοῦτο τῆς ἀγαθότητός του και τόν ἐπλούτησε μέ ἄπειρες δωρεές, ἀν τόν καθάρισε καί τόν ἁγίασε καί τόν ἀποκατέστησε στήν πρώτη του αἴγλη καί δόξα, δέν συνέβη τό ἴδιο μέ τόν ἄνθρωπο. Αὐτός ἔμεινε δυστακτικός καί ἐπιφυλακτικός ἀπέναντι στόν Χριστό, τόν ἀντιμετώπισε μέ δυσπιστία καί ἔμεινε, κατά τό πλεῖστον ἀγνώμων καί ἀχάριστος. Περιφρόνησε τό ἅγιο θέλημά του καί τόν πάνσοφο λόγο του, καί ἐφάρμοσε στή ζωή του δικά του πονηρά καί σκοτεινά διδάγματα.

Ὅμως ὅσες φορές ὁ κόσμος λησμόνησε καί ἀγνόησε τόν Χριστό καί ζήτησε νά ζήσῃ μέ τό δικό του θέλημα, περιφρονῶντας τόν αἰώνιο καί ἀκατάλυτο Νόμο τοῦ Θεοῦ, πού μᾶς παρέδωκε ὁ Κύριος μέ τό Εὐαγγέλιόν του, τότε ἐδημιούργησε μεγάλες συμφορές καί δοκιμασίες στήν ἀνθρωπότητα. Ὅταν ὅμως ἐφάρμοσε τόν νόμον τοῦ Εὐαγγελίου, τότε ὑπήρξε εἰρήνη καί πρόοδος στίς ἀνθρώπινες κοινωνίες.

Σήμερα τόσα χρόνια μετά τήν γέννηση τοῦ Κυρίου, πάλι ὁ κόσμος ταλανίζεται καί ταλαιπωρεῖται ἀπό πολλά δεινά. Πόλεμοι, φτώχεια, ἀρρώστιες, πεῖνα, θάνατοι, ἆγχος, ἀγωνία, ἀνασφάλεια, ἠθική ἐξαθλίωση καί ἄλλα, ταλαιπωροῦν τόν κόσμο. Ἡ μεγάλη ἀδικία, ἡ ἀνισοτήτα, ἡ ἀνεργεία, ἡ ἔλλειψη δικαιοσύνης ἐγκυμονοῦν μεγάλες ταραχές, πολέμους καί καστροφές γιά τήν ἀνθρωπότητα.

Ἀπό αὐτή τήν δεινή κατάσταση μόνο ἕνας μπορεῖ νά βγάλῃ καί νά σώσῃ τήν ἀνθρωπότητα, ὁ Σωτήρας Χριστός, πού ἔδωσε καί ἔκανε τά πάντα γιά μᾶς. Γι’ αὐτό σήμερα, ἄς ἀκούσουμε τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς εἰρήνης, πού στέλνει στόν κόσμο μέ τήν γέννησή του, ἄς γεμίσῃ μέ πίστη, ἐλπίδα καί αἰσιοδοξία ἡ ψυχή μας, ἄς τόν εὐχαριστήσουμε σάν εὐεργέτη μας, γιά ὅ,τι ἔκανε γιά μᾶς, καί ἄς τόν δοξάσουμε σάν τήν πηγή τῆς ζωῆς καί ὅλων τῶν ἀγαθῶν μέ τόν ἀγγελικό ὕμνο «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ και ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ανθρώποις εὐδοκία».  

      Χ ρ ό ν ι α    π ο λ λ ά.

  † Ὁ Παραμυθίας, Φιλιατῶν, Γηρομερίου καί Πάργας Τ Ι Τ Ο Σ


Διαβάστε επίσης
ΔΕΣΠΟΤΑΤΟ
Εκκλησιαστικές ειδήσεις και επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Copyright ©
Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην σελίδα μας είναι επιλογές από το διαδίκτυο. Εαν κάποιος από τους συντάκτες τους δεν επιθυμεί την φιλοξενία τους, μπορεί να το ζητήσει γράφοντας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.