Skip to main content

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πατρῶν ἐτίμησε τόν Ἣρωα Ὀδυσσέα Ἀνδροῦτσο

16 Ιουν 2024 20:14

Στήν ἱστορική συνοικία τοῦ Βλατεροῦ Πατρῶν, ὑπάρχει Πλατεία, ἡ ὁποία φέρει τό ὂνομα τοῦ Ἣρωα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, Ὀδυσσέως Ἀνδρούτσου, ὃπου καί ἡ προτομή του.

Κάθε χρόνο στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πατρῶν, τιμώντας τήν μνήμη τοῦ φονευθέντος ἀπό ἑλληνικά, δυστυχῶς, χέρια Ἣρωος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, τελεῖ τήν Θεία Λειτουργία καί τό ἱερό Μνημόσυνο γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου ἀγωνιστοῦ ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος, ὁ ὁποῖος στραγκαλίστηκε, στίς φυλακές τῆς Ἀκροπόλεως Ἀθηνῶν, στίς 5 Ἰουνίου 1825.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του, ἀνεφέρθη στήν Ἁγία καί Πρώτη Οἰκουμενική Σύνοδο καί σέ ὃσα οἱ Θεοφόροι Πατέρες, ἐδογμάτισαν καί μᾶς ἂφησαν ὡς ἱεράν παρακαταθήκη ζωῆς αἰωνίου. Πάντα ταῦτα, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, πρέπει νά τά τηροῦμε μέ πᾶσαν ἀκρίβεια διά τήν δόξα τοῦ Θεοῦ καί διά τήν σωτηρία μας.

Ἐν συνεχείᾳ, ἀνεφέρθη στή ζωή καί στά ἡρωικά κατορθώματα τοῦ Ὀδυσσέως Ἀνδρούτσου, γιά τήν παλληκαριά του καί τήν ἀγάπη του γιά τήν Πατρίδα, γιά τήν μάχη στό Χάνι τῆς Γραβιᾶς, ὃπου κατετρόπωσε τίς τουρκικές στρατειές, ἀλλά καί γιά τό τέλος του, γιά τήν δολοφονία του δηλαδή, ἀπό χέρια ἑλληνικά, μέσα στίς φυλακές τῆς Ἀκροπόλεως, ὣστε νά φανῇ ὁ φόνος του, ὡς αὐτοκτονία.

Τί κρῖμα, ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, ἡ φοβερή διχόνοια νά εἶναι τοῦ Γένους μας τό σαράκι. Οἱ Ἣρωες, ἐσημείωσε, σέ μιά ἐποχή πού ἀπαξιώνει τά σύμβολα καί ἀποϊεροποιεῖ τά ἱερά καί τά ὃσια, στέκουν ἀγέρωχοι καί μᾶς δείχνουν τόν δρόμο γιά τήν πρόοδο καί τήν σωτηρία τῆς Πατρίδος μας, ἀπό τά ποικίλα δεσμά πού τῆς ἒχουν, ἒσωθεν καί ἒξωθεν, ἐπιβληθῆ. Καιρός νά γονατίσωμε μπροστά στούς Ἣρωες, ὣστε καί αὐτούς νά τιμήσωμε καί διδάγματα νά ἀντλήσωμε γιά τό καλό, κυρίως, τῶν παιδιῶν μας.

Ἐν συνεχείᾳ, ἐσχηματίσθη πομπή προπορευομένης τῆς Μπάντας τοῦ Δήμου, καί ἃπαντες μέ ἐπικεφαλῆς τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, οἱ Ἐκπρόσωποι Ἀρχῶν καί Φορέων, οἱ Σύλλογοι μέ τίς Ἐθνικές Ἐνδυμασίες καί ὁ Λαός, ἒφθασαν στήν Πλατεία Ἀνδρούτσου, ὃπου ἀνεπέμφθη ἐπιμνημόσυνη δέηση καί κατετέθησαν στέφανοι.

Παρέστησαν: Ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Φωκίων Ζαΐμης, ἡ

Ἀντιδήμαρχος κ. Ἀναστασία Τογιοπούλου, ὁ Ταξίαρχος τοῦ ΚΕΤΧ, κ. Γεώργιος Ἀλεξίου, ὁ Ἀστυνομικός Ὑποδιευθυντής κ. Χρῖστος Λαμπρόπουλος καί ἂλλοι Ἐκπρόσωποι Ἀρχῶν καί Φορέων, τούς ὁποίους εὐχαρίστησε ὁ Σεβασμιώτατος καί ὑπενθύμισε ὃτι πρέπει νά κρατᾶμε ψηλά τήν σημαία τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος.

          Ἐπίσης εὐχαρίστησε τούς Συλλόγους:

α) Παγκαλαβρυτινό Σύλλογο Πατρῶν

β) Ἂγημα ἱστορικῆς ἀναβίωσης «Παναγιώτης Καρατζᾶς» καί γ) Πύλη Πολιτισμοῦ ἐν Πάτραις, πού μέ τίς παραδοσιακές ἐθνικές ἐνδυμασίες πλαισίωσαν τήν πομπή.

Τέλος, εὐχαρίστησε καί ἐπήνεσε τόν Προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πατρῶν, πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. π. Ἱερόθεο Ἀνδρουτσόπουλο καί τούς συνεφημερίους του, ὡς καί ὃλο τό προσωπικό τοῦ Ναοῦ γιά τήν ἑτοιμασία τοῦ λαμπροῦ ἑορτασμοῦ.

DSC 8209

DSC 8248

DSC 8296

DSC 8299

DSC 8321

DSC 8326

DSC 8350

DSC 8400


Διαβάστε επίσης