Skip to main content

Χειροτονία Νέου Διακόνου στην Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας

19 Οκτ 2021 08:41

Μέσα σέ κλῖμα πνευματικῆς εὐφροσύνης τήν Κυριακή 17η Ὀκτωβρίου 2021 τιμήθηκε στήν τοπική μας Ἐκκλησία ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων, τῶν συγκροτησάντων ἐν Νικαίᾳ τήν Ζ’ Οἰκουμενικήν Σύνοδον, μέ ἐπίκεντρο τόν παμμεγέθη καί περικαλλῆ Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πανοράματος Βούλας.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Ἀντώνιος χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί προέστη τῆς Θείας Εὐχαριστίας, κατά τήν ὁποία ἐτέλεσε τήν χειροτονία εἰς Διάκονον ἑνός φερέλπιδος ἐγγάμου νέου προερχομένου ἐκ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, τοῦ κ. Ἀθανασίου Μπαλῆ, πτυχιούχου τοῦ Μαθηματικοῦ Τμήματος τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, κατόχου Μεταπτυχιακοῦ Διπλώματος Εἰδικεύσεως τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου καί Ὑποψηφίου Διδάκτορος τοῦ Τμήματος Στατιστικῆς τοῦ Οἰκονομικοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Στόν χειροτονητήριο λόγο του ὁ νέος Διάκονος τῆς Ἐκκλησίας ἐξέφρασε τήν εὐγνωμοσύνη του στόν Τριαδικό μας Θεό, πού τόν ἀξιώνει νά εἰσέρχεται στά ἅγια τῶν ἁγίων καί νά λαμβάνει τόν πρῶτο βαθμό τῆς ἱερωσύνης.

Ἔνδρακρυς ἀναφέρθηκε σέ ὅσους συνετέλεσαν στήν κατά Θεόν προκοπή καί πορεία του εὐγνωμονῶν καὶ εὐχαριστῶν ἐκ βαθέων τούς κατά σάρκα εὐλαβεστάτους γονεῖς του καί τά ἀδέλφια του, τήν σύζυγό του Χριστίνα, τόν χαίροντα πολλῆς ἐκτιμήσεως, σεβασμοῦ καί ἀναγνωρίσεως πολυσέβαστο πνευματικό του πατέρα πρωτοπρεσβύτερο π. Κωνσταντῖνο Μαλτέζο, ἐφημέριο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Ἀσκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας, τούς Ἱερεῖς τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Βούλας, πλησίον τῶν ὁποίων ἀνετράφη ἐν Κυρίῳ καί τόν μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο π. Κωνσταντῖνο Στρατηγόπουλο, μετά τοῦ ὁποίου εἶχε συνδεθῆ πνευματικά ἀπό τήν παιδική του ἡλικία.

Συγκινητική ἦταν ἡ στιγμή τῆς ἀναφορᾶς τοῦ νέου Διακόνου στό πρόσωπο τοῦ Ποιμενάρχου μας κ. Ἀντωνίου, τὸν ὁποῖον εὐγνωμονεῖ, διότι ἡ γνωριμία καί ἡ ἐν Κυρίῳ ἀναστροφή μαζί Του ἦταν καθοριστικῆς σημασίας γιά τήν ἐνίσχυση τῆς ἀποφάσεώς του νά ἱερωθεῖ.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ἀντιφώνησή του ἐξέφρασε τή χαρά του, διότι ἕνα νέο μέλος προστίθεται στό ἱερατικό σῶμα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Εὐχαρίστησε καί συνεχάρη τούς εὐλαβεστάτους γονεῖς τοῦ νέου Διακόνου, οἱ ὁποῖοι ἐδέχθησαν ὡς εὐλογία Θεοῦ τήν ἐπιθυμία τοῦ πρωτοτόκου παιδιοῦ τους νά ἱερωθεῖ, καθώς καί τή σύζυγό του Χριστίνα, ἡ ὁποία συγκατετέθη καί ἐστήριξε τήν ἀπόφαση τοῦ Ἀθανασίου νά γίνει κληρικός καί νά σταθεῖ ἐκείνη στό πλευρό του ὡς Διακόνισσα καί ἀργότερα σὺν Θεῷ ὡς Πρεσβυτέρα. Εὐχήθηκε δέ καί ἄλλες κοπέλες νά μιμηθοῦν τήν Χριστίνα καί νά θελήσουν νά γίνουν σύζυγοι κληρικῶν.

Στή συνέχεια τοῦ λόγου του ὁ ἅγιος Γλυφάδας ἔκανε ἰδιαίτερη ἀναφορά στόν πνευματικό πατέρα τοῦ νέου Διακόνου, π. Κωνσταντῖνο Μαλτέζο, τόν ὁποῖον εὐχαρίστησε ἐκ μέσης καρδίας γιά τήν πολυσχιδῆ καί κοπιώδη ἱεραποστολική του διακονία ἐπί 45 συναπτά ἔτη μέσα στό χῶρο τοῦ Ἀσκληπιείου Νοσοκομείου.

Ὁ π. Κωνσταντῖνος, ὅπως χαρακτηριστικά ὑπογράμμισε ὁ Σεβασμιώτατος, δίδει τήν μαρτυρία τοῦ Κυρίου ἔχοντας καθημερινά ἐνώπιόν του τόν ἀνθρώπινο πόνο, τόν ὁποῖον ὡς καλός ποιμήν ἀγωνίζεται νά ἁπαλύνει καὶ νὰ δίδει ἐλπίδα στούς πάσχοντες ἀδελφούς καί τέλος τόν παρεκάλεσε, ὅσο ὁ Θεός τοῦ δίνει δύναμη, νά συνεχίσει τό ἱερό του ἔργο.

Κατόπιν ὁ Μητροπολίτης μας ἀπευθυνόμενος στόν νέο κληρικό π. Ἀθανάσιο ἀνέφερε, ὅτι ἡ ἱερωσύνη τοῦ Χριστοῦ στήθηκε ἐπάνω στό λόφο τοῦ Γολγοθᾶ.

Ἐκεῖ ὁ Κύριος μας Ἰησοὺς Χριστός καρφωμένος στό Σταυρό, ὡς πρῶτος καί Μέγας Ἀρχιερεύς, προσέφερε τήν μία καί μοναδική θυσία γιά τή σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων, γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου, γιά τήν σωτηρία ὅλης τῆς δημιουργίας.

Τοῦ ἐτόνισε, ὅτι ἡ Ἱερωσύνη θά παραμένει πάνοτε ἐπάνω στήν ἄνικμη γῆ τοῦ Γολγοθᾶ, ἡ ὁποία ποτίστηκε καί ἁγιάστηκε ἀπό τό Πανάγιο Αἷμα τοῦ Κυρίου μας, γι᾿ αὐτό καί εἶναι μαρτυρική καί συνυφασμένη μέ τόν πόνο, τήν ὀδύνη, τό αἷμα καί ἄν χρειαστεῖ καί μέ τό μαρτύριο!

Τόν ἐκάλεσε νά ἀκολουθήσει τά βήματα τῆς πίστεως καί τῆς ζωῆς τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, τοῦ πρῶτου Διακόνου καί πρώτου Μάρτυρος καί ὅλων τῶν ἁγίων Διακόνων καί Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας καί τοῦ εὐχήθηκε πατρικά νά ἀξιωθεῖ νά συνευφραίνεται μαζί μέ ὅλους τούς Ἁγίους στό ἄνω θυσιαστήριο τῆς ἐπουρανίου Ἱερουσαλήμ «εἰς τούς αἰῶνας».

Τέλος τό εὐσεβές ἐκκλησίασμα συμμετέχοντας ἐνεργά στό Μυστήριο τῆς χειροτονίας καί ἐκφράζοντας τήν εὐαρέσκειά του γιά τήν εἴσοδο τοῦ π. Ἀθανασίου στίς τάξεις τοῦ ἱεροῦ κλήρου τήν καθορισμένη ὥρα τόν ἐπευφήμησε καί τοῦ εὐχήθηκε νά εἶναι κατά πάντα ‘’ΑΞΙΟΣ’’.

                                                                                                    Ἑκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

unnamed 1

unnamed 2

unnamed 3

unnamed 4

unnamed 6

unnamed 8


Διαβάστε επίσης