Skip to main content

Μήνυμα Σεβ. Μητρ. Γλυφάδος κ. Αντωνίου για την έναρξη Κατηχητικών Συνάξεων 2022-2023

26 Σεπ 2022 14:14

Ἀγαπητοί  μου Ἀδελφοί,

Τό ἐκκλησιαστικό ἔτος ἄρχισε τήν 1η Σεπτεμβρίου καί ἡ προσπάθεια κατηχήσεως τῶν παιδιῶν μας συνεχίζεται.

Τίς τελευταῖες δεκαετίες οἱ γονεῖς ἀγωνίζονται νά προσφέρουν στά παιδιά τους χρήματα, ἀνέσεις, γνώσεις, δεξιότητες καί γενικά κάθε τι πού θά τά βοηθήση νά ἔχουν μία εὐπρεπῆ κοινωνική ζωή. Καλά εἶναι ὅλα αὐτά. Ἀλλά δέν εἶναι ἀρκετά. Μπορεῖ μέ ὅλα αὐτά τά παιδιά νά πλουτίζουν ὑλικά, ἀλλά πνευματικά μένουν φτωχά.

Μπορεῖ νά γυμνάζουν τό σῶμά τους καί νά τό ἐξωραΐζουν μέ ροῦχα τῆς μόδας, ἀλλά ἡ ψυχή τους μένει ἀτροφική, σκεπασμένη μέ κουρέλια. Καί ὅταν ἡ ψυχή λιμοκτωνεῖ ἀναζητεῖ φαγητό, ἀναζητεῖ ἀναψυχή, ἀλλά δέν ξέρει πού θά τά βρῆ αὐτά. Καί νομίζει, ὅτι μέ τήν ἀπόκτηση περισσοτέρων ἀγαθῶν καί τήν ἀπόλαυση περισσοτέρων ἡδονῶν θά βρῆ χαρά. Ὅμως μόλις τά χορτάση, αἰσθάνεται ὅτι εἶναι περισσότερο φτωχή, πεινασμένη καί ἐξαντλημένη. Κι̉ ἔτσι τά παιδιά μας σήμερα στροβιλίζονται σέ ἕνα ἀτελείωτο κυνήγι ἀπατηλῶν ὑποσχέσεων. Ἀναζητοῦν τήν εὐτυχία στήν φενάκη. Ἤ ἀκόμη χειρότερα, διαπιστώνοντας, ὅτι κανένα ἀπό τά ὑλικά ἀγαθά δέν προσφέρει εὐτυχία ἀπό μόνο του, πέφτουν σέ ἀπογοήτευση, ἀπελπισία καί κατάθλιψη.

Ἐάν ὅμως εἶχαν γνωρίσει τον Χριστό καί ἄν μάθαιναν νά ξεδιψοῦν τήν ψυχή τους μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, μέσα ἀπό τήν προσευχή καί τήν μελέτη τοῦ λόγου Του, τότε θά ἦσαν εὐτυχῆ καί μέ λιγότερα ὑλικά ἀγαθά καί θά εὕρισκαν διέξοδο στά ἀδιέξοδα μονοπάτια τῆς ζωῆς.

Δυστυχῶς οἱ ρυθμοί καί ἡ κούραση τῆς καθημερινότητος εἶναι πλέον τόσο ἔντονοι, πού πολλοί γονεῖς δέν προλαβαίνουν νά ποῦν ἕνα λόγο γιά τόν Χριστό στά παιδιά τους ἤ δέν γνωρίζουν τί νά ποῦν. Γι’ αὐτό ἡ Ἐκκλησία, θέλοντας νά βοηθήση τούς γονεῖς στήν πνευματική οἰκοδομή τῶν παιδιῶν τους, ὀργανώνει συνάξεις, ὅπου τά παιδιά μαθαίνουν τί εἶναι ὁ Χριστός, ἡ Παναγία καί οἱ ἅγιοι, πῶς μποροῦν νά μιλᾶνε μέ τόν Θεό καί νά βρίσκουν ἀνακούφιση στίς δυσκολίες τῆς ζωῆς τους, γιατί ὁ ἐκκλησιασμός εἶναι ἀνάγκη ζωῆς, πῶς μποροῦν νά ζοῦν μέσα στόν κόσμο ἀλλά νά μή εἶναι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καί γενικά νά ἀγαποῦν τόν Θεό καί νά στοχεύουν στόν Παράδεισο.

Οἱ Κατηχητικές Συνάξεις δέν εἶναι ἁπλᾶ ἕνα ἀκόμη Σχολεῖο ἤ μιά ἀκόμη ἀπασχόληση καί δραστηριότητα, μεταξύ τῶν τόσων ἄλλων, πού κάνουν τά παιδιά. Εἶναι κάτι βαθύτερο καί οὐσιαστικότερο, διότι ἀφοροῦν στήν τριβή μέ τά “πράγματα” τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, στίς διαπροσωπικές σχέσεις μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους καί στήν καλλιέργεια καί διαμόρφωση τῆς πνευματικῆς ζωῆς.

Μέσα στίς Κατηχητικές Συνάξεις, στήν ἀγκαλιά τῶν Ἐνοριῶν τῆς Μητροπόλεως μας, τά παιδιά ζοῦν τήν πίστη καί μαθαίνουν τήν Ὀρθόδοξη παράδοσή μας, ὥστε νά ἐντάσσωνται ὁμαλά στίς ἐκκλησιαστικές Κοινότητες. Ταυτόχρονα ἀποκτοῦν, καί μάλιστα στόν ἴδιο, ἴσως καί σέ καλύτερο βαθμό ἀπό ἄλλους χώρους, γνώσεις καί βασικές δεξιότητες, ὅπως στήν ζωγραφική, στήν ἁγιογραφία, καί σέ διάφορες χειροτεχνίες καί  κατασκευές. Ἐπίσης ψυχαγωγοῦνται, κάνουν  ἀθλητισμό, συμμετέχουν σέ πρωταθλήματα, πηγαίνουν ἐκδρομές καί ἀπεξαρτοποιοῦνται ἀπό τήν κατάχρηση τῶν κινητῶν, τῶν “τάμπλετς” καί τῶν ὑπολογιστῶν.

Θά ἤθελα, λοιπόν, νά σᾶς πληροφορήσω, ὅτι οἱ συναντήσεις τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καί τῶν Νεανικῶν Συνάξεων τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ξεκινοῦν καί πάλιν ἐφέτος τό Σαββατοκύριακο 1 καί 2 Ὀκτωβρίου.

Καί θά ἤθελα νά Σᾶς παρακαλέσω νά φέρνετε τά παιδιά σας στήν Θ. Λειτουργία καί στίς Κατηχητικές Συνάξεις, ὥστε καί σεῖς νά ἔχετε καλή ἀπολογία ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ γιά τήν ἀνατροφή πού τούς δίνετε.

Ἐμπιστευθῆτε τά παιδιά σας στόν Χριστό καί στήν Ἐκκλησία.

Διάπυρος πρός Κύριον Εὐχέτης

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

† Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

unnamed