Skip to main content

Κοπή Βασιλόπιτας Ὑπευθύνων Νεότητος καί Κατηχητῶν τῆς Ἱ.Μ. Γλυφάδας

24 Φεβ 2022 18:25

Τήν Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2022,  στόν Ἱ. Ν.  Εἰσοδίων Θεοτόκου Τερψιθέας Γλυφάδας, ἀφοῦ ἐτελέσθη Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Ἀντωνίου, ἐπηκολούθησε - μετά ἀπό δύο χρόνια ἀποχῆς λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ Κορωνοϊοῦ - ἡ πρώτη Συνάντησις Κατηχητῶν καί Κατηχητριῶν γιά τό νέο χρόνο. Καί, ὅπως παραδοσιακά γίνεται σέ τέτοιες συναντήσεις, ηὐλογήθη καί ἐκόπη ἡ Βασιλόπιτα στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ.

 Ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβασμιώτατος, ἀπηύθηνε σύντομο  χαιρετισμό καί εὐχαρίστησε τούς προσελθόντας Ἱερεῖς Ὑπευθύνους Νεότητος τῶν ἐνοριῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, τούς Κατηχητές καί τίς Κατηχήτριες καί τόν Ὑπεύθυνο τοῦ Γραφείου Νεότητος π. Ἀντώνιο Χρήστου, πού διοργάνωσε τήν συνάντηση. Ἰδιαίτερα ευχαρίστησε καί ἐπαρουσίασε τόν ἐκλεκτό προσκεκλημένο ὁμιλητή τῆς συναντήσεως, Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτη π. Ἰωαννίκιο Ζαμπέλη, Ἱεροκήρυκα καί Διευθυντή τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λευκάδος καί Ἰθάκης.

Κατόπιν ὁ π. Ἰωαννίκιος παρουσίασε τό θέμα: «Ἡ κατηχήσῃ στον καιρό τῆς πανδημίας. Πρότυπες δράσεις τῆς Ί. Μ'. Λευκάδος καί Ἰθάκης» καί ἔδειξε παράλληλα σχετικές διαφάνειες.

 Στό πρῶτο μέρος τῆς ὁμιλίας του ὁ π. Ιωαννίκιος παρουσίασε στατιστικές καί ἔρευνες σχετικά με τήν θρησκευτικότητα τῶν νεοελλήνων κατά τά τελευταῖα ἔτη καί ἰδιαιτέρως τῶν νέων ἀνθρώπων καί ἐτόνισε, ὅτι ὁ Κορωνοϊός μᾶς ἐδοκίμασε ὅλους, ἀλλ᾿ εἶναι καί μία εὐκαιρία γιά μετάνοια, ἐπιστροφή καί ἐπαναδιατύπωση τῆς σχέσεως μας μέ τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ ὁμιλητής ἀνεφέρθη στό θεολογικό πλαίσιο, τό ὁποῖο ὀφείλουμε νά ἔχουμε ὑπ᾿ ὄψιν μας ὡς διακονοῦντες στην Ἐκκλησία.

          Τέλος, ὁ π. Ἰωαννίκιος, παρουσίασε διάφορες ποιμαντικές δράσεις τίς ὁποῖες προγραμματίζει τό Γραφεῖο Νεότητος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λευκάδος καί Ἰθάκης, ὅπως κατασκηνώσεις, κατασκήνωση στήν Πόλη, ὁμιλίες σέ φοιτητές, γονεῖς, παιδιά, ἐπισκέψεις σέ μουσεῖα, ἐκδρομές καί ἐπιμορφώσεις στελεχῶν, πορεία στήν Γαλιλαία τό χειμῶνα, πορεία στόν Γογλοθά τό Πάσχα κλπ.

           Ἀμέσως μετά, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας εὐχαρίστησε τόν π. Ιωαννίκιο καί τόν συνεχάρη, ὄχι μόνον γιά τήν ἐμπεριστατωμένη εἰσήγησή του, ἀλλά καί γιά ὅσα πραγματοποιεῖ με τούς συνεργάτες του στήν διακονία τῆς Νεότητος. Ἐπίσης συνέστησε στούς Ὑπευθύνους Ἱερεῖς Νεότητος καί τούς Κατηχητές νά προσπαθοῦν νά στήνουν γέφυρες μέ τά παιδιά τῆς Ἐνορίας τους, νά προσπαθοῦν νά τά προσελκύουν μέ διάφορους τρόπους στήν Ἐκκλησία, νά υἱοθετήσουν ὅποιες ἀπό τίς δράσεις τοῦ π. Ἰωαννικίου εἶναι ἐφικτό καί νά μή λησμονοῦν, ὅτι σκοπός τῆς ὅλης κατηχητικῆς προσπαθείας εἶναι ἡ ἐν γένει ἐκκλησιοποίησις τῶν παιδιῶν.

Κατόπιν κατέβησαν ὅλοι στό Κέντρο Ἐνοριακῆς Διακονίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὅπου παρετέθη κέρασμα καί ὁ Σεβασμιώτατος ἐμοίρασε στούς Ἱερεῖς καί τούς Κατηχητές κομμάτια τῆς Βασιλόπιτας. Τό φλουρί εὑρέθη στο κόμματι τῆς Κατηχήτριας τοῦ Ἱ. Ν. Ἀγίου Τρύφωνος Τερψιθέας Γλυφάδας, κ. Μαρίας Τζέκα, ἡ ὁποία ἔλαβε ἕνα ἰδιαίτερο ἀναμνηστικό δῶρο ἀπό τόν Σεβασμιώτατο.

Παραλλήλως ὁ κ. Ἰωάννης Ἀβραμίδης, Χοράρχης καί διδάσκαλος παραδοσιακῶν τραγουδιῶν καί ὀργάνων τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, μαζί μέ τόν κ. Βασίλειο Διαμαντῆ, διδάσκαλο κλαρίνου καί τόν κ. Ἰωάννη Γιαννικόπουλο, διδάσκαλο ἐγχόρδων καί τούς συνεργάτες τους παρουσίασαν παραδοσιακά τραγούδια, δίνοντας ἕνα πανηγυρικό χαρακτῆρα στή συναντήσῃ. 

Ὁ Σεβασμιώτατος ἔκλεισε τήν ἐκδήλωσῃ, εὐχαριστῶντας γιά ἄλλη μία φορά τόν ὁμιλητή καί ὅλους ὅσους συμμετεῖχαν στή σεμνή αὐτή ἐκδήλωση, τόν προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Χριστόδουλο Σαμαρᾶ, τίς κυρίες καί ὅλους ὅσους διηκόνησαν, προκειμένου νά πραγματοποιηθῇ ἡ Συνάντησις.

 Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

unnamed 2

unnamed 3

unnamed 4

unnamed 5

unnamed


Διαβάστε επίσης