Skip to main content

Από την Νύκτα του κόσμου στον Όρθρο της Νέας Διαθήκης

25 Δεκ 2021 23:42

«Λαμπρό προβάλλει καί πάλι στόν ὁρίζοντα τῆς ζωῆς μας τό Ἄστρο τῆς Βηθλεέμ, καί ὁδηγεῖ τό νοῦ καί τήν καρδιά μας στό  ὑπερφυές μυστήριο τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως. Τά ὑπάρχοντα σκότη διαλύονται καί τή Νύκτα τοῦ κόσμου διαδέχεται ὁ Ὄρθρος τῆς Νέας Διαθήκης τοῦ Παναγάθου Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο.

»Εἶναι μεγαλειώδης καί μοναδική ἡ ἁγία αὐτή Νύκτα τῶν Χριστουγέννων! Ὁ Θεός κατέρχεται πρός τόν ἄνθρωπο ὡς ἄνθρωπος· ὁ Θεός ἀπόψε ὁμιλεῖ στόν ἄνθρωπο περί τῶν θείων πραγμάτων στή γλῶσσα τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Θεός φέρει στόν ἄνθρωπο τήν λύτρωση, τήν εἰρήνη, τήν ἀγάπη. Σήμερα ὁ Χριστός ἐγκαινιάζει τήν ἰδική Του Βασιλεία, στήν ὁποία δέν μπορεῖ κανείς νά εἰσέλθῃ ἐάν δέν  ἔχῃ γίνει προηγουμένως τόσο ὥριμος καί τόσο μεγάλος καί τόσο ἄξιος ὅσο ἕνα μικρό παιδί: «ἐάν μή γένησθε ὡς τά παιδία οὐ δύνασθε εἰσελθεῖν εἰς τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ»(Ματθ. ιη΄, 3).

»Ἔρχεται γιά νά λυτρώσῃ τόν ἄνθρωπο ἀπό τό ἄχθος τῆς ἁμαρτίας καί τό ἄγχος τῆς ἐνοχῆς.  Ἔρχεται γιά νά ἀπαλλάξῃ τόν κόσμο ἀπό τό καταθλιπτικό βάρος τῆς σοβαροφάνειας τοῦ αἰῶνος τούτου καί τήν ψευδαίσθηση τῆς ὑποκρισίας του. Ἔρχεται γιά νά ἐλευθερώσῃ τά τέκνα Του ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ φόβου. Ἔρχεται κομίζοντας τήν εἰρήνη «τήν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν», πού ἀποτελεῖ τήν πηγή τῆς ἀκύμαντης ἐσωτερικῆς χαρᾶς καί τῆς γνήσιας καί σταθερῆς εὐδοκίας μέ τούς περί ἡμᾶς.

»Ἀκριβῶς αὐτά τά ἀγαθά φέρει τήν νύκτα αὐτή τῶν Χριστουγέννων ὁ Θεός. Μαζί μέ τήν λύτρωση μᾶς χαρίζει τήν ἐλευθερία, τήν εἰρήνη, τήν εὐδοκία, τή χαρά τήν ὁποίαν «οὐδείς αἴρει ἀφ’ ἡμῶν» (Ἰω. ι, 18)…

»Τά Χριστούγεννα σηματοδοτοῦν τήν εἴσοδο τοῦ Θεοῦ στήν ἱστορία. Ἡ κίνηση αὐτή τοῦ Θεοῦ νά συναντήσῃ ὅλους ἐμᾶς ἄς μᾶς ἀφυπνίσῃ, διότι δυστυχῶς ἡ ἐκκοσμίκευση τῆς ἐποχῆς μας ἀποδυνάμωσε τήν οὐσία καί τό βαθύτερο περιεχόμενο τῆς σημερινῆς γιορτῆς, ἡ ὁποία ἐξαντλεῖται στίς βιτρίνες, στά ψώνια, στά πολύχρωμα λαμπιόνια καί στά ρεβεγιόν δίχως προσδοκία τοῦ αὔριο. Ὑπάρχουν Χριστούγεννα  μέ Χριστό καί Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Ὁ καθένας μπορεῖ νά ἐπιλέγῃ, ἀλλά καί νά αὐταπατᾶται ἐάν τό θέλῃ. Χριστούγεννα χωρίς Χριστό σημαίνει πῶς δέν περιμένεις Κάποιον πού θά ἀλλάξῃ τή ζωή σου, δέν ἐλπίζεις τίποτα. Ἐκεῖνο πού χρειάζεται γιά τή φανέρωση τῶν συνεπειῶν τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ, εἶναι τό ταπεινό πλησίασμα τοῦ Σπηλαίου, τό προσωπικό γονάτισμα τοῦ καθενός μας στή Φάτνη, ἡ ἀπόφαση ὑπαρξιακοῦ διαλόγου μέ τόν Γεννηθέντα καί πάντοτε Παρόντα μέσα στόν κόσμο Χριστό»  γράφει στο Χριστουγεννιάτικο Μήνυμά του ο Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, ο οποίος τη Νύκτα των Χριστουγέννων προέστη της Θείας Ευχαριστίας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδώρων Ορεστιάδος, παρουσία του Διοικητού της XVI Μεραρχίας Στρατηγού Αναστασίου Αλεξίαδη, του Διοικητού της 3ης Ταξιαρχίας Ταξιάρχου  Αναστασίου Κολέζα και πυκνού εκκλησιάσματος. 

Όλως συγκινητική για τους 150 ενδιαιτώμενους στα συσσίτια της Ιεράς Μητροπόλεως στο Διδυμότειχο και την Ορεστιάδα ήταν η προσφορά του χριστουγεννιάτικου γεύματος από την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κα Αικατερίνη Σακελλαροπούλου. Ο Σεβασμιώτατος διερμηνεύοντας τα αισθήματα των σιτιζομένων προς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας εγγράφως εξέφρασε τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη όλων για την ευγενική αυτή φιλανθρωπική κίνηση της κυρίας Προέδρου.

IMG 5009

IMG 5089

IMG 5127