top line
logo
  • Αρχική
  • Αφιερώματα
  • Χρονικά π. Σταύρου Παπαχρήστου Οικονόμου: 6 Οκτωβρίου 1912 , Η κήρυξις του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου στην Άρτα

Χρονικά π. Σταύρου Παπαχρήστου Οικονόμου: 6 Οκτωβρίου 1912 , Η κήρυξις του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου στην Άρτα

Το χρονικό της κήρυξις του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου στην Άρτα απο ιδιόχειρες σημειώσεις

π. Σταύρου Παπαχρήστου, Οικονόμου και Εφημερίου Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Άρτης

Τυπικά ο Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος ξεκίνησε στις 25 Σεπτεμβρίου 1912 με την κήρυξη πολέμου από το Μαυροβούνιο κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ολοκληρώθηκε στις 17 Μαΐου 1913 με τη συνθήκη του Λονδίνου.

Το Μεσονύκτιον της 17ης προς την 18ην Σεπτεμβρίου εκυρίχθη Γενική Επιστράτευσις, η δύναμις του Ελληνικού Στατού ήτον εν Άρτη τρία τάγματα ευζώνων 3ον, 7ον, 10ν και ένα τάγμα εθνοφρουράς.

Κατόπιν της υπ’ αριθμόν 114 και από 30ης Σ/μβρίου διαταγής της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος διετάχθημεν όσοι ιερείς θέλουν να ακολουθήσουν τον Ελληνικόν Στρατόν, εδήλωσαν εν όλω εξ μετ’ αυτόν είμον και εγώ, αλλά κατόπιν συνενοήσεως του Αρχιερέως μετά του Στρατηγού Σαπουντζάκη δεν μετέβημεν να ακολουθήσομεν τον Ελληνικόν Στρατόν διότι ήχον έλθη Ιεροκήρυκες 1) Πολύκαρπος Συνοδινός, 2) Ιερόθεος Παρασκευόπουλος και μετά παρέλευσιν από της κυρίξεως του πολέμου ενός μηνός ήλθον δύο Αρχιμανδρίτες εκ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, Νικόλαος και Πολύευκτος και έτερος Αθανάσιος και ο Ιεροκήριξ Αττικής Παντελεήμων Φωστίνης.

Καθ’ εκάστην ημέραν επήγεναι ο Σεβασμιώτατος Επίσκοπος Άρτης και εκήρυττε, εις τον Στρατόν ίνα τους ενθαρίνει, ακόλουθος του Αρχιερέως είμεν εγώ.

Αφορμή στάθηκε η πολιτική των Νεοτούρκων για τον εκτουρκισμό των εθνοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η αντίδραση των προαναφερθέντων βαλκανικών κρατών, που συνέπηξαν συμμαχία με σειρά συμφωνιών, με στόχο τον διαμοιρασμό των εδαφών της στον ευρωπαϊκό χώρο.

Η Ελλάδα εισήλθε στον πόλεμο στις 5 Οκτωβρίου 1912, με επιθετικές ενέργειες προς τη Μακεδονία και την Ήπειρο.

"Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος εδώ στήν Αρτα ήρχισε την 6ην Οκτωβρίου 1912 ημέραν Σάββατον ώρα 2 παρά ¼ μ.μ."

Την αυτήν ημέραν και ώραν όμιλει ο Αρχιερεύς εις την πλατείαν του ορολογίου εις τον Ελληνικόν Στρατόν και κατά Θείαν σύμπτωσιν ενώ ευλόγει την σημαίαν του 7ου τάγματος ευζώνων, το οποίον ήχεν έδραν εις την οικίαν του Θωμά Θάνου, κρότος ηκούσθη εκ του περιβολείου του Αμυντικού Στρατώνος οβίς έπεσεν εις το Ιμαρέτ.

Την αυτήν στιγμήν ο Αντισυνταγματάρχης Ιωάννου διήρχετο μετά Στρατού την γέφυραν του Αράχθου και κατέλαβε το Ιμαρέτ, και το 3ον τάγμα ευζώνων κατέλαβε την νύκτα την Κιάφαν, εκεί έγινε πόλεμος και εφονεύθησαν πολλοί, μεταξύ αυτών ο Λοχαγός Ροδό(υ)πουλος και τρεις άλλοι ενταφιάσθησαν εις τον Αγ. Αθανάσιον Γριμπόβου. Α

πεβίωσε εκ τραυμάτων ο Ανθιπαστιστής Δημήτριος Θεοδοσίου εκηδεύθη ενταύθα έγινε μεγαλοπρεπέστατη κηδεία.

Ο ενθουσιασμός του Ελλ. Στρατού και ότι θα νικήσει τους Τούρκους ήταν απερίγραπτος.

Εγώ από 6ην  Οκτωβρίου 1912  ____ νον και _________________ τα Νοσοκομεία, χειρουργία και καταυλισμούς εντός της πόλεως μέχρι πέρατος του πολέμου.

Εν Άρτη τη 20 Οκτωβρίου 1919

Ο Eφημέριος Αγίου Δημητρίου Άρτης

Σταύρος Παπαχρήστου Οικονόμος»

Stayros1

1 1 1 1 1 0.00 (0 αξιολόγήσεις)


| |

Ακολουθήστε μας στα social media